De frie og private skoler er forældrenes skoler. Det påhviler forældrene til børn i en fri og privat grundskole at føre tilsyn med skolens “almindelige virksomhed”.

Forældrene skal føre tilsyn med ”skolens almindelige virksomhed”, der f.eks. indebærer skolens økonomi og rammer og – helt centralt – skolens formål og værdigrundlag. Forældre, der har valgt en fri og privat grundskole til deres barn, har et medansvar for skolen, barnets skolegang og undervisning. Forældrenes tilsyn er det tilsyn, der er tættest på skolens dagligdag.

Det kan være en god idé, at skolen udleverer retningslinjer eller orienterer om betydningen af forældrekredsens tilsyn til forældre, når de melder deres barn ind på skolen.

Det er ikke meningen, at forældrene skal føre tilsynet hver for sig, men som samlet forældrekreds. Forældrene kan varetage tilsynet med skolens almindelige virksomhed ved at orientere sig om skolens forhold, deltage i forældrekredsmøder og generalforsamlinger. Forældre kan naturligvis også med fordel deltage i skole-hjemsamarbejdet, besøge skolens hjemmeside, orientere sig om skolens undervisningsmål og planer for undervisningen, se på resultatet af skolens evaluering af den samlede undervisning m.v.

Den certificerede tilsynsførende kan ikke erstatte forældrekredsens tilsyn. En del af ”skolens almindelige virksomhed” er undervisningen og ”det dobbelte krav” (Stå mål med-kravet og frihed og folkestyrekravet). Til hjælp til denne del af tilsynet kan forældrekredsen vælge en certificeret tilsynsførende. Alternativt kan forældrekredsen beslutte, at skolen skal have selvevaluering som tilsynsform. Begge tilsynsformer synliggør og sikrer systematisk, at skolen lever op til det, den skal.

Når vi taler om forældrekredsens tilsyn og de forældrekredsvalgte tilsynsformer, taler vi om det skolenære og lokale tilsyn.

Læs mere om:

Selvevaluering som tilsynsform

Selvevalueringsmodellen

Spørgsmål og svar om den tilsynsførende

Valg af tilsynsførende

Tilsynsportalen

Tilsyn – gymnasiale uddannelser

Kontakt

Kasper Raabjerg Nielsen
Konsulent

3330 7931
krn@privateskoler.dk

Rådgivning:

 • Elever med særlige behov / specialundervisning
 • Ansættelsesvilkår. Barselsregler, ferieregler
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Teknisk personale)
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Datahåndtering
 • Whistleblowing
 • Skolens økonomi, tilskud, egenbetaling, donationer
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Forsikringer
 • Tilskud via Fordelingssekretariatet
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk

Send sikker mail til Simone. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Souschef i foreningens sekretariat
 • Ansvarlig for strategisk kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering

Rådgivning:

 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning