Tilsynsportalen indeholder et register over alle de certificerede tilsynsførende og den digitale tilsynserklæring. Den indeholder også et register over selvevaluerende skoler.

Register

Skolerne registrerer, hvem forældrekredsen på skolen har valgt som tilsynsførende og for hvilken valgperiode. Har forældrekreds og bestyrelse derimod valgt, at skolen skal være selvevaluerende, registrerer skolen dette i stedet.

I Tilsynsportalen har skolerne adgang til registret over certificerede tilsynsførende.

Den digitale tilsynserklæring

Den tilsynsførende skal udfylde og afsende tilsynserklæringen via Tilsynsportalen. Erklæringen vil være tilgængelig for den tilsynsførende fra begyndelsen af skoleåret. Den tilsynsførende kan løbende arbejde i erklæringen hen over skoleåret og indsende denne via Tilsynsportalen i perioden 1. maj til 30. juni.

Når den tilsynsførende har indsendt erklæringen, vil den via Tilsynsportalen være tilgængelig for skolen, der skal offentliggøre erklæringen på skolens hjemmeside.

Certificerede tilsynsførende og frie grundskoler kan tilgå Tilsynsportalen (tilsynsportalen.uvm.dk)

Kontakt

Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
sd@privateskoler.dk

Send sikker mail til Simone. Klik her.

 • Kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Projekter og analyser
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Forældre- og elevsager
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
22766734
ts@privateskoler.dk

Hvis du sender personlig oplysninger, så brug sikker mail Klik her

Særlige arbejdsområder:

 • Tjenstlige sager
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Vedtægter
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Forsikringer