Tilsynsportalen indeholder et register over alle de certificerede tilsynsførende og den digitale tilsynserklæring. Den indeholder også et register over selvevaluerende skoler.

Register

Skolerne registrerer, hvem forældrekredsen på skolen har valgt som tilsynsførende og for hvilken valgperiode. Har forældrekreds og bestyrelse derimod valgt, at skolen skal være selvevaluerende, registrerer skolen dette i stedet.

I Tilsynsportalen har skolerne adgang til registret over certificerede tilsynsførende.

Den digitale tilsynserklæring

Den tilsynsførende skal udfylde og afsende tilsynserklæringen via Tilsynsportalen. Erklæringen vil være tilgængelig for den tilsynsførende fra begyndelsen af skoleåret. Den tilsynsførende kan løbende arbejde i erklæringen hen over skoleåret og indsende denne via Tilsynsportalen i perioden 1. maj til 30. juni.

Når den tilsynsførende har indsendt erklæringen, vil den via Tilsynsportalen være tilgængelig for skolen, der skal offentliggøre erklæringen på skolens hjemmeside.

Certificerede tilsynsførende og frie grundskoler kan tilgå Tilsynsportalen (tilsynsportalen.uvm.dk)

Kontakt

Kasper Raabjerg Nielsen
Konsulent

3330 7931
krn@privateskoler.dk

Rådgivning:

 • Elever med særlige behov / specialundervisning
 • Ansættelsesvilkår. Barselsregler, ferieregler
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Teknisk personale)
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Datahåndtering
 • Whistleblowing
 • Skolens økonomi, tilskud, egenbetaling, donationer
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Forsikringer
 • Tilskud via Fordelingssekretariatet
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk

Send sikker mail til Simone. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Souschef i foreningens sekretariat
 • Ansvarlig for strategisk kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering

Rådgivning:

 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning