Find informationer om bestyrelsernes opgaver og ansvar og om rammerne for deres arbejde på skolerne.

Bestyrelsens opgaver og ansvar

Foreningen og skolernes bestyrelser

Rammer for bestyrelsens arbejde

Under emnet Skolen som organisation kan du finde flere informationer om bl.a.:

 • Anmeldelse og godkendelse af nye skoler
 • Skolernes formål og værdisæt
 • Skolernes vedtægter
 • Skolens organisation
 • Forældrekreds og generalforsamling

Bestyrelsen ved en fri og privat skole har det øverste ansvar og beslutningskompetence. Det er bestyrelsen, der i sidste ende kan træffe beslutning om skolens drift og udvikling, og det er ligeledes bestyrelsen, der har ansvaret for skolens samlede økonomi.

Bestyrelsen ved den frie og private skole har det fulde institutions- og arbejdsgiveransvar. Med det følger en lang række pligter, men også en lang række muligheder for at drive og udvikle skolen.

Kontakt

Nicolas No Richter
Nicolas No Richter
Chefkonsulent

3330 7931
2720 0779
nnr@privateskoler.dk

Send sikker mail til Nicolas. Klik her.

Særlige områder:

 • Overenskomstvaretagelse
 • Tjenstlige sager
 • Økonomi
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Bygninger
 • Datahåndtering
 • Forsikringer
 • Vedtægter
Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
22766734
ts@privateskoler.dk

Hvis du sender personlig oplysninger, så brug sikker mail Klik her

Særlige arbejdsområder:

 • Tjenstlige sager
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Vedtægter
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Forsikringer