Find informationer om bestyrelsernes opgaver og ansvar og om rammerne for deres arbejde på skolerne.

Bestyrelsens opgaver og ansvar

Foreningen og skolernes bestyrelser

Rammer for bestyrelsens arbejde

Under emnet Skolen som organisation kan du finde flere informationer om bl.a.:

 • Anmeldelse og godkendelse af nye skoler
 • Skolernes formål og værdisæt
 • Skolernes vedtægter
 • Skolens organisation
 • Forældrekreds og generalforsamling

Bestyrelsen ved en fri og privat skole har det øverste ansvar og beslutningskompetence. Det er bestyrelsen, der i sidste ende kan træffe beslutning om skolens drift og udvikling, og det er ligeledes bestyrelsen, der har ansvaret for skolens samlede økonomi.

Bestyrelsen ved den frie og private skole har det fulde institutions- og arbejdsgiveransvar. Med det følger en lang række pligter, men også en lang række muligheder for at drive og udvikle skolen.

Kontakt

Søren Tonnesen Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
stl@privateskoler.dk

Send sikker mail til Søren. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Chef for foreningens sekretariat
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering

Rådgivning:

 • Opstart af nye skoler
 • Skolen som organisation
 • Formelle rammer om bestyrelsernes arbejde