Rådgivning

Danmarks Private Skoler – grundskoler & gymnasier er en forening af og for frie grundskoler og private gymnasier i Danmark. Foreningen er fuldstændigt medlemsstyret igennem en bestyrelse, der vælges af og blandt medlemsskolernes ledelser og bestyrelser.

Foreningens fornemmeste opgave er at varetage medlemmernes og sektorens politiske interesser, samt bistå skolerne med rådgivning og bistand i de sager og forhold skolerne er optaget af.

Danmarks Private Skoler er en skoleforening. Det er skolerne, der er medlem, ikke enkeltpersoner eller særlige faggrupper ved skolerne. Bestyrelsen ved en privat skole er det øverste organ for en skoles virksomhed, og foreningen har således en særlig relation og et særligt ansvar overfor den private skoles bestyrelse.

Bestyrelser er altid velkomne til at kontakte foreningens sekretariat for vejledning, rådgivning eller med ønsker om særlige indsatser. Det bør som udgangspunkt være formanden for bestyrelsen, der henvender sig til foreningen, da det giver den direkte og formelle kontakt til bestyrelsen.

Kommunikation og information

Bestyrelserne kan holde sig orienteret om stort og småt i den private skolesektor ved hjælp af de tilbud foreningen stiller til rådighed.

På foreningens hjemmeside privateskoler.dk , kan man løbende følge med i det, der er vigtigt og oppe i tiden. Vi anbefaler endvidere, at hvert enkelt bestyrelsesmedlem tilmelder sig nyhedsbrevet. Det foregår også via hjemmesiden. Her vil man med jævne mellemrum modtage en nyhedsmail, der informerer om aktuelle temaer, der er af interesse for bestyrelsens arbejde samt om kurser, arrangementer mm.

Foreningen kan ligeledes mødes på de sociale medier, herunder LinkedIn, Facebook og Twitter, under navnet Danmarks Private Skoler.

Kursusvirksomhed

Foreningen afholder årligt en række arrangementer, hvoraf en del er målrettet bestyrelsesmedlemmer. Der er således særskilte seminarer for bestyrelsesmedlemmer samt kurser for formænd og næstformænd. Derudover er der i løbet af året typisk et par informationsmøder med nyt fra foreningen og den private skolesektor. Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier årsmøde er desuden en god lejlighed til at møde andre bestyrelser, udveksle erfaringer og høre om de særlige forhold der er oppe i tiden, og som også bestyrelser ved privatskoler skal være opmærksomme på. Alle bestyrelsesmedlemmer samt skoleledelser er velkomne.