Find informationer om “Frihed og folkestyrekravet”. Et krav som frie og private grundskoler og gymnasiale uddannelser skal overholde.

Frihed og folkestyrekravets begreber

Frihed og folkestyre i skolens undervisning

Frihed og folkestyre i skolens virke

Skolerne skal forberede, udvikle, styrke, give kendskab til, have respekt for……

  • Et samfund som det danske med frihed og folkestyre
  • Elevernes demokratiske dannelse
  • Grundlæggende friheds og menneskerettigheder
  • Ligestilling (mellem kønnene)

I de frie og private grundskoler og gymnasiale uddannelsers lovgivning findes paragraffen med krav om frihed og folkestyre i skolernes virke. I daglig tale kaldet “Frihed og folkestyrekravet”.

Skolernes opfyldelse af frihed og folkestyrekravet sker ikke kun gennem det, der foregår i undervisningen, men i hele skolens virke. Undervisningen skal i denne sammenhæng forstås som en del af ”skolens virke”, der også kan omhandle skolens formål og værdisæt; skolens aktiviteter ud over undervisningen; relationerne blandt skolens aktører og skolen i relation til det øvrige samfund.

Kontakt

Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk