I podcast-serien #Skolechat debatterer politikere og meningsdannere aktuelle udfordringer i og omkring skolen i Danmark og svarer på spørgsmål som: Skal skolen sættes fri? Skal staten bestemme, hvor eleverne skal gå i skole? Er folkeskolen ved at tabe til privatskolen? Og hvem bestemmer egentlig, hvad skolen skal? 

Meningsdannere og politikere leverer fire stærke og levende debatter, der både enkeltvist og tilsammen giver et godt indblik i dansk skolepolitik. De gennemgående stemmer i de fire podcastepisoder er Karsten Suhr, formand for Danmarks Private skoler, der giver sine indspil til debatterne, og Lasse Marker, der er vært. Find oversigt over medvirkende, episodebeskrivelser og link til de enkelte podcastepisoder nedenfor. #Skolechat – programmet, der sætter den danske skole til debat, er produceret af Why Consulting for Danmarks Private Skoler.  

Episodebeskrivelser og links til podcasts (links til de enkelte episoder aktiveres på offentliggørelsesdagen):

Episode 1. Er folkeskolen ved at tabe til privatskolen?

Offentliggjort d. 19. august 2022 på Apple Podcast

Link til episode 1. Er folkeskolen ved at tabe til privatskolen?

Er folkeskolen ved at tabe til privatskolen? Ser vi et a- og et b-hold blandt de danske skoleelever? Har kritikerne ret, når de siger, at en skæv elevfordeling er ved at ødelægge sammenhængskraften? 

Medvirkende: 

Charlotte Broman, undervisningsordfører for SF 

Ole Birk Olesen, Folketingsmedlem for Liberal Alliance 

Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler 

Vært: Lasse Marker 

Er folkeskolen ved at tabe til privatskolen?

Undersøgelser viser, at børn klarer sig dårligere i skolen. Folkeskolen møder stor kritik. Mange vælger i stedet det frie og private tilbud. Det mener flere er et problem, andre gør ikke. Ser vi et a- og et b-hold blandt de danske skoleelever? Har kritikerne ret, når de siger, at en skæv elevfordeling er ved at ødelægge sammenhængskraften? 

”Er folkeskolen ved at tabe til privatskolen?” er titlen på podcastepisoden, der offentliggøres på Apple Podcast d. 19. august. Her giver Charlotte Broman, undervisningsordfører for SF, og Ole Birk Olesen, Folketingsmedlem for Liberal Alliance, deres svar på spørgsmålene. De giver hver deres analyse af problemernes omfang og årsag: ”Der må man også bare tage et politisk ansvar på Christiansborg i forhold til det, vi har lagt ned over folkeskolen, som ikke er særligt konstruktivt”, udtaler Charlotte Broman blandt andet. SF har efterfølgende taget den ultimative konsekvens af det synspunkt ved at opsige folkeskoleforliget.

Ole Birk Olesen og Charlotte Broman diskuterer også det paradoks, at politikere, der ideologisk er for folkeskolen og imod de frie og private skoler, alligevel vælger de private skoler til deres egne børn. Er det ”plat”, eller er det okay at have det synspunkt, at ”børnene er vigtigere end at have ’rene hænder’?

Episode 2. Skal staten bestemme, hvor eleverne skal gå i skole?

Offentliggjort d. 26. august 2022 på Apple Podcast

Link til episode 2. Skal staten bestemme, hvor eleverne skal gå i skole?

Skal staten bestemme, hvor eleverne skal gå i skole? Skal eleverne fordeles efter deres forældres indkomst? Og er det skolens opgave at komme problemer med parallelsamfund til livs? 

Medvirkende:  

Jens Joel, undervisningsordfører for Socialdemokratiet 

Mette Thiesen, undervisningsordfører for Nye Borgerlige 

Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler 

Vært: Lasse Marker 

Skal staten bestemme, hvor eleverne skal gå i skole?

Et tema, der i den grad skaber debat, er aftalen om elevfordeling på gymnasierne, der bl.a. betyder, at eleverne fra og med 2023, i såkaldte fordelingszoner, primært i storbyerne, fordeles ud fra en algoritme, som lægger vægt på deres forældres økonomiske vilkår. Skal staten bestemme, hvor eleverne skal gå i skole? Skal eleverne fordeles efter deres forældres indkomst? Skal skoler og uddannelsesinstitutioner i det hele taget være et værktøj i løsningen på større samfundsmæssige udfordringer?

I anden episode af #Skolechat drøfter Mette Thiesen, undervisningsordfører for Nye Borgerlige, og Jens Joel, undervisningsordfører for Socialdemokratiet disse spørgsmål.

Mette Thiesen synes ”Det er tragisk, at regningen for en forfejlet udlændingepolitik skal placeres i teenageværelset”. Jens Joel ”ønsker at løse problemer ved at elevfordele” og ser også dette som en mulighed på grundskoleområdet.

Jens Joel har i sin bog ”Fællesskaberen” fremlagt en idé om at afskaffe de traditionelle folkeskoledistrikter og erstatte dem med større distrikter, hvor eleverne fordeles på skolerne efter en algoritme, som sikrer blandede skoler i områderne. Desuden ønsker Jens Joel at lave et helt nyt tilskudssystem for fri- og privatskoler for at få en ”afbalanceret elevskare”. Betyder det, at det frie skolevalg skal ofres? Hør mere i podcasten #Skolechat.

Episode 3. Skal skolen sættes fri?  

Offentliggøres d. 2. september 2022 på Apple Podcast

Link til episode 3. Skal skolen sættes fri?

Er de frie og private skolers frihed under pres? Skal folkeskolen sættes mere fri? Og hvor fri skal de danske skoler egentlig være?  

Medvirkende:  

Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør på Politiken 

Morten Dahlin, ungeindsatsordfører for Venstre 

Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler 

Vært: Lasse Marker 

Skal skolen sættes fri?

”Der er brug for at give folkeskolerne mere frihed”. Dette synes at være det nye mantra, når politikerne skal komme med løsningen på skolens udfordringer.

Skal folkeskolen sættes mere fri? Og i så fald fri fra hvad – eller til hvad? Hvor fri skal de danske skoler egentlig være, når det kommer til stykket?

Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør på Politiken, og Morten Dahlin, ungeindsatsordfører for Venstre, tager en meget velovervejet diskussion af disse spørgsmål i den tredje episode af podcasten #Skolechat. De tager også stilling til, at man tilsyneladende ønsker mere frihed til folkeskolerne samtidig med, at man ønsker at begrænse friheden for de frie og private skoler.

Episode 4. Hvem bestemmer, hvad skolen skal? 

Offentliggøres d. 9. september 2022 på Apple Podcast

Link til episode 4. Hvem bestemmer hvad skolen skal?

Det er politikerne, der bestemmer landets love, men embedsværket, der er med til at formulere og implementere dem.  

Spørgsmålet er, hvordan det står til med magtbalancen mellem de politikere og det embedsværk, der til sammen bestemmer, hvad skolerne i Danmark skal.  

Medvirkende:  

Christine Antorini, tidligere socialdemokratisk undervisningsminister  

Peter Loft, tidligere departementschef 

Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler 

Vært: Lasse Marker 

Hvem bestemmer, hvad skolen skal? 

Det er politikerne, der bestemmer landets love, men embedsværket, der er med til at formulere og implementere dem. Spørgsmålet er, hvordan det står til med magtbalancen mellem de politikere og det embedsværk, der tilsammen bestemmer, hvad skolerne i Danmark skal.  

Er politikerne mere optaget af at vise handlekraft end af den betydning, det i sidste ende kan få for skolerne? Eller går det hele bare alt for stærkt, når politiske aftaler skal implementeres?

I den fjerde podcast-episode drøftes disse problemstillinger. Peter Loft, der bl.a. har erfaring som departementchef, og Christine Antorini, tidligere undervisningsminister, beretter i podcasten om, hvordan oplevelsen var, da de selv var med til at beslutte og implementere politik, og hvordan de oplever situation nu, hvor de ser tingene mere på afstand.  

Kontakt

Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk
Søren Tonnesen Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
stl@privateskoler.dk
Stephanie Howarth Hansen
Kommunikationsmedarbejder

33307926
shh@privateskoler.dk