Inspirationsværktøj. Kodeks – de 7 samfundsløfter.

Dette inspirationsværktøj er tænkt som en hjælp til at skabe overblik over de samfundsansvarlige aktiviteter eller indsatser, som skolen allerede har i relation til de 7 samfundsløfter. Det er også tænkt som en hjælp, når der skal iværksættes nye aktiviteter eller indsatser for at kunne indfri de 7 samfundsløfter.

Teksten er bygget op over en række dialogværktøjer og eksempler.

Eksempler på temaer i inspirationsværktøjet:

  • Hvad betyder kodekset og de 7 samfundsløfter for den enkelte skole?
  • Udgangspunktet er skolens værdier
  • Status over skolens indsatser og aktiviteter
  • Iværksættelse af en indsats
  • Iværksættelse af en eller flere aktiviteter

Ved foreningens årsmøde 2020 vedtog foreningens medlemsskoler et kodeks for samfundsansvar – de 7 samfundsløfter. Denne publikation er et inspirationsværktøj til skolernes arbejde.

Tekstarbejde: Simone Dalsgaard

Redaktion: Karsten Suhr, Søren T. Lodahl, Randi Kristiansen og Simone Dalsgaard

Grafisk tilrettelæggelse: Christina Bruun Olsson