Det er et stort arbejde at starte en skole, og der er mange regler, tidsfrister og procedurer at holde rede på.

Rådgivning til skoler i opstartsfasen

Danmarks Private Skoler yder rådgivning til initiativtagerne til nye skoler. Initiativtagerne er velkomne til at kontakte foreningens sekretariat.

Danmarks Private Skoler er en skoleorganisation. Vi varetager medlemsskolernes interesser overfor Regeringen, Folketinget og andre statslige og kommunale myndigheder samt faglige organisationer.

De frie og private skoler er selvejende institutioner, og Danmarks Private Skolers opgave er at støtte og rådgive skolernes administration, ledelser og bestyrelser i deres daglige arbejde.

Danmarks Private Skolers sekretariat giver professionel rådgivning i faglige, økonomiske, juridiske og pædagogiske anliggender for at hjælpe medlemsskolerne til at skabe optimale rammer for eleverne og deres forældre.

Optagelse i Danmarks Private Skoler

Skolen skal søge optagelse i Danmarks Private Skoler.

Skolen bliver først afkrævet kontingent, når skolen er opstartet.

Optagelse sker ved at sende et brev eller en mail til Danmarks Private Skolers bestyrelse med en anmodning om optagelse underskrevet af bestyrelsesformanden eller initiativtagerne.

Ønsket om optagelse kan sendes til sekretariatschef Søren Lodahl på stl@privateskoler.dk 

Kontakt

Søren Tonnesen Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
stl@privateskoler.dk

Send sikker mail til Søren. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

  • Chef for foreningens sekretariat
  • Interessevaretagelse
  • Pressehåndtering

Rådgivning:

  • Opstart af nye skoler
  • Skolen som organisation
  • Formelle rammer om bestyrelsernes arbejde