Skriv det relevante emneord i søgefeltet eller søg på emnerne ved at sætte flueben i værktøjskassens emner. Søgeresultaterne vises alfabetisk.
Værktøjskassen er målrettet skolernes ledelse, bestyrelse og administration og rummer relevante emner for de frie og private skolers virke.
Søgeresultat:

Anmeldelse og godkendelse af fri og privat grundskole

  For at kunne modtage driftstilskud fra staten skal en fri og privat grundskole anmeldes til og godkendes.

Anmeldelse og godkendelse af privat gymnasial uddannelse

  Nye private institutioner for gymnasiale uddannelser eller en ny afdeling heraf skal udover at anmelde sig også ansøge om godkendelse.

Danmarks Private Skolers rådgivning i opstartsfasen

  Danmarks Private Skoler yder rådgivning til initiativtagerne til nye skoler.

Formål og værdisæt

  Værdigrundlaget er det fundament, som skolens formål og praksis hviler på.

Forældrekredsen

  Ved frie og private grundskoler har skolens forældrekreds en afgørende betydning.

Generalforsamlingen

  Skolens generalforsamling er det øverste organ for skolens virksomhed.

Samarbejdsudvalg

  Er der på en skole mindst 25 beskæftigede, skal der oprettes et samarbejdsudvalg.

Skolen som organisation

  Find informationer om de overordnede rammer for skolens virke, ledelse og samarbejde og om opstart af en ny skole.

Skolens bestyrelse

  Bestyrelsen ved en fri og privat skole har det øverste ansvar og beslutningskompetence.

Skolens ledelse

  Skolens ledelse – under bestyrelsens ansvar – tager sig af den daglige, indholdsmæssige ledelse af skolen.

Vedtægter

  En fri og privat grundskole og en privat gymnasial uddannelsesinstitution skal altid…