Skolens formål skal fremgå af dens vedtægter. Skolen kan herudover anføre dens værdigrundlag som en del af formålsbestemmelsen. En fri grundskole formulerer et værdigrundlag. Skolen skal offentliggøre det på skolens hjemmeside. Værdigrundlaget er det fundament, som skolens formål og praksis hviler på.

Alle frie og private skoler er forskellige og gør mange ting på forskellige måder. Men noget, der kendetegner dem alle, er, at der er tale om værdibaserede organisationer med stærke kulturer, traditioner og opfattelser.

Den frie og private skole er på mange områder kompleks, men dens rod er det formål og de værdier, der er beskrevet i dens vedtægt. Derfor bør netop formålet og værdierne fungere som pejlemærker i skolens virke.

Ideelt tages der stilling til det udefrakommende ved hjælp af skolens formål og værdiramme, ligesom der navigeres efter disse i skolens indre liv, hvad end det handler om det strukturelle, processuelle eller kulturelle i skolen som organisation. Derved er værdierne ikke blot værdier i teorien, men værdier omsat i skolens hverdag. Værdirammen gør det muligt at prioritere, handle og skabe, og den muliggør, at skolen kan afklare forventninger til skolens aktører og omverdenen.

Den frie og private skole må gerne drives ud fra bestemte holdninger og værdier.

Det, at frie og private skoler står for noget; har særlige holdninger til det ”at lave skole”; særlige måder at gøre tingene på; at de er et reelt alternativ til de offentlige skoler – er sektorens frihed og samtidig dens eksistensberettigelse.

Kontakt

Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk
Søren Tonnesen Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
stl@privateskoler.dk