Ved frie og private grundskoler har skolens forældrekreds en afgørende betydning.


Forældrekredsen er juridisk defineret som de forældre, der har myndighed over en eller flere elever ved skolen (0. til 10. klasse).

Forældrekredsen skal føre et skolenært tilsyn med den frie og private grundskole. Læs mere om forældrekredsens tilsyn her
Forældrekredsen skal beslutte skolens tilsynsform (ekstern tilsynsførende eller selvevaluering) og vælge medlemmer blandt forældrekredsen til skolens bestyrelse.
Derudover er forældrene i sagens natur afgørende for skolens liv og samarbejdet mellem skole og hjem i grundskolen.

Forældremyndighedsindehavere har de fulde rettigheder over deres barn ved skolen og ret og krav på indsigt i barnets forhold. Dette vil i dagligdagen ske gennem direkte kontakt til skolens lærere og ledelse.

Derudover har forældre ret til indsigt i skolens økonomi i form af godkendte regnskaber og fastlagte budgetter

Sidst opdateret: 5. maj 2022

Kontakt

Søren T. Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
[email protected]

Send sikker mail til Søren. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Skolen som organisation
 • Vedtægter
 • Opstart af nye skoler
 • Forældre- og elevsager
Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
2276 6734
[email protected]

Send sikker mail til Thomas. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Tjenstlige sager
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Vedtægter
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Forsikringer
Nicolas No Richter
Chefkonsulent

3330 7931
2720 0779
[email protected]

Send sikker mail til Nicolas. Klik her.

Særlige områder:

 • Overenskomstvaretagelse
 • Tjenstlige sager
 • Økonomi
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Bygninger
 • Datahåndtering
 • Forsikringer
 • Vedtægter