Ved frie og private grundskoler har skolens forældrekreds en afgørende betydning.


Forældrekredsen er juridisk defineret som de forældre, der har myndighed over en eller flere elever ved skolen (0. til 10. klasse).

Forældrekredsen skal føre et skolenært tilsyn med den frie og private grundskole. Læs mere om forældrekredsens tilsyn her
Forældrekredsen skal beslutte skolens tilsynsform (ekstern tilsynsførende eller selvevaluering) og vælge medlemmer blandt forældrekredsen til skolens bestyrelse.
Derudover er forældrene i sagens natur afgørende for skolens liv og samarbejdet mellem skole og hjem i grundskolen.

Forældremyndighedsindehavere har de fulde rettigheder over deres barn ved skolen og ret og krav på indsigt i barnets forhold. Dette vil i dagligdagen ske gennem direkte kontakt til skolens lærere og ledelse.

Derudover har forældre ret til indsigt i skolens økonomi i form af godkendte regnskaber og fastlagte budgetter

Kontakt

Søren Tonnesen Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
stl@privateskoler.dk

Send sikker mail til Søren. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Chef for foreningens sekretariat
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering

Rådgivning:

 • Opstart af nye skoler
 • Skolen som organisation
 • Formelle rammer om bestyrelsernes arbejde

 

Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
ts@privateskoler.dk

Hvis du sender personlig oplysninger, så brug sikker mail. Klik her

Rådgivning:

 • Tjenstlige sager og afskedigelser
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (ledere og lærere)
 • Ansættelsesvilkår ved virksomhedsoverdragelse
 • Skolens økonomi, tilskud, egenbetaling, donationer
 • Skolens økonomi bygninger