En fri og privat grundskole og en privat gymnasial uddannelsesinstitution skal altid have en gyldig vedtægt, der beskriver de vilkår, der gælder for skolens virksomhed.

I vedtægten fastlægges skolens egenart og grundlæggende værdier. Det er ligeledes i vedtægten, at procedure for valg til bestyrelsen, skolens generalforsamling m.m. er fastlagt.

Det er bestyrelsens ansvar, at skolens vedtægt er gyldig og i overensstemmelse med bl.a. Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler og Bekendtgørelse om vedtægter for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen

Læs om skolens formål og værdisæt her

Vedtægter for frie grundskoler og private gymnasier

Alle nyoprettede frie og private grundskoler og private gymnasiale uddannelser skal i henhold til loven være selvejende institutioner med vedtægter, der er godkendt af Børne- og Undervisningsministeriet. Skolens første vedtægt skal således godkendes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, inden den er gældende.

Skoler, der har godkendte vedtægter, kan ændre disse, uden at det kræver Børne- og Undervisningsministeriets godkendelse. Dette gælder uanset, at der i skolens vedtægter står, at en ændring af skolens vedtægt skal godkendes af Børne- og Undervisningsministeriet. Dog skal ministeriet godkende skoler, der sammenlægges, eller når en fri og privat grundskole tilknytter en gymnasieafdeling.

Vedtægter for private gymnasiale uddannelser:

Bekendtgørelse om vedtægter for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Vedtægter for frie og private grundskoler:

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Børne- og Undervisningsministeriet, STUK, har godkendt følgende forslag til standardvedtægt for frie grundskoler:

Vi anbefaler, at du kontakter sekretariatet for rådgivning ifm. oprettelse og ændringer af skolens vedtægt.

Sidst opdateret: 21. april 2021

Kontakt

Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
2276 6734
ts@privateskoler.dk

Send sikker mail til Thomas. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Tjenstlige sager
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Vedtægter
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Forsikringer