En fri og privat grundskole og en privat gymnasial uddannelsesinstitution skal altid have en gyldig vedtægt, der beskriver de vilkår, der gælder for skolens virksomhed.

I vedtægten fastlægges skolens egenart og grundlæggende værdier. Det er ligeledes i vedtægten, at procedure for valg til bestyrelsen, skolens generalforsamling m.m. er fastlagt.

Det er bestyrelsens ansvar, at skolens vedtægt er gyldig og i overensstemmelse med bl.a. Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler og Bekendtgørelse om vedtægter for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen

Læs om skolens formål og værdisæt her

Vedtægter for frie grundskoler og private gymnasier

Alle nyoprettede frie og private grundskoler og private gymnasiale uddannelser skal i henhold til loven være selvejende institutioner med vedtægter, der er godkendt af Børne- og Undervisningsministeriet. Skolens første vedtægt skal således godkendes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, inden den er gældende.

Skoler, der har godkendte vedtægter, kan ændre disse, uden at det kræver Børne- og Undervisningsministeriets godkendelse. Dette gælder uanset, at der i skolens vedtægter står, at en ændring af skolens vedtægt skal godkendes af Børne- og Undervisningsministeriet. Dog skal ministeriet godkende skoler, der sammenlægges, eller når en fri og privat grundskole tilknytter en gymnasieafdeling.

Vedtægter for private gymnasiale uddannelser:

Bekendtgørelse om vedtægter for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Vedtægter for frie og private grundskoler:

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Børne- og Undervisningsministeriet, STUK, har godkendt følgende forslag til standardvedtægt for frie grundskoler:

Vi anbefaler, at du kontakter sekretariatet for rådgivning ifm. oprettelse og ændringer af skolens vedtægt.

Kontakt

Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
ts@privateskoler.dk

Hvis du sender personlig oplysninger, så brug sikker mail. Klik her

Rådgivning:

 • Tjenstlige sager og afskedigelser
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (ledere og lærere)
 • Ansættelsesvilkår ved virksomhedsoverdragelse
 • Skolens økonomi, tilskud, egenbetaling, donationer
 • Skolens økonomi bygninger
Søren Tonnesen Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
stl@privateskoler.dk

Send sikker mail til Søren. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Chef for foreningens sekretariat
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering

Rådgivning:

 • Opstart af nye skoler
 • Skolen som organisation
 • Formelle rammer om bestyrelsernes arbejde