Bestyrelsen ved en fri og privat skole har det øverste ansvar og beslutningskompetence. Det er bestyrelsen, der i sidste ende kan træffe beslutning om skolens drift og udvikling, og det er ligeledes bestyrelsen, der har ansvaret for skolens samlede økonomi.


De beslutninger, en bestyrelse træffer, er som udgangspunkt endelige og kan ikke indbringes eller omgøres af andre myndigheder, herunder Børne- og Undervisningsministeriet, medmindre der er tale om forhold, der strider mod lovgivningen. Bestyrelsen ved den frie og private skole har således det fulde institutions- og arbejdsgiveransvar. Med det følger en lang række pligter, men også en lang række muligheder for at drive og udvikle skolen.

Kontakt

Søren Tonnesen Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
stl@privateskoler.dk