Som øverste organ ved skolen er det bestyrelsen, der har den formelle kompetence og ansvar for at ansætte skolens leder i form af en skoleleder (ved grundskoler) eller rektor (ved gymnasiale uddannelser).

Bestyrelsen har ligeledes – sammen med skolens leder – opgaven med at sikre skolens øvrige ledelsesstruktur og ansættelse af f.eks. viceskoleledere, afdelingsledere m.v.

Bestyrelsen kan i øvrigt uddelegere kompetencen til at ansætte skolens øvrige personale til skolens leder. En eventuel delegering bør være skriftlig og ført til referat.

Bestyrelsens opgaver er først og fremmest af strategisk og overordnet karakter. Det, som kan kaldes for den almindelige ledelsesopgave, skal i hverdagen varetages af skolens ansatte ledelse.
Overordnet betyder det, at bestyrelsen – i samarbejde med ledelsen – drøfter mål og visioner, skolens udviklingsstrategi og rammerne for skolens virke (bl.a. fysiske og økonomiske).

Skolens ledelse – under bestyrelsens ansvar – tager sig af den daglige, indholdsmæssige ledelse, f.eks. gennemførelse
og udvikling af undervisning; personaleledelse; samt den daglige drift og økonomi. Det er ligeledes skolens ledelse, der har den almindelige kontakt og dialog med forældre om undervisningsrelaterede og øvrige forhold vedr. eleverne.

Sidst opdateret: 29. marts 2021

Kontakt

Søren T. Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
stl@privateskoler.dk

Send sikker mail til Søren. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

  • Interessevaretagelse
  • Pressehåndtering
  • Skolen som organisation
  • Vedtægter
  • Opstart af nye skoler
  • Forældre- og elevsager