Solhverv Privatskole inviterer til indvielse af nyt sciencehus og kultursal

Se invitationen her. Foreningen har tidligere omtalt byggeriet i en artikel om, hvordan skoler kan gøre en positiv forskel for det omkringliggende samfund. Artiklen sætter bl.a. fokus på, hvordan Solhverv Privatskole er med til at styrke lokalsamfundet.

Læs mere ...

Forsøg med udstrakt varighed af erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser for unge, som er anbragt uden for hjemmet. 

Fra den 1. august 2022 har udbydere af erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser som led i et forsøg mulighed for at udstrække varigheden af ungdomsuddannelse for unge, som er anbragt uden for hjemmet.  Forsøget gennemføres som led i udmøntning af Aftale om at styrke undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge, som regeringen, Enhedslisten, Radikale…

Læs mere ...

Nye vejledninger til de gymnasiale uddannelser

Nye vejledninger til de gymnasiale uddannelser om de tværgående kompetenceområder og undervisningsbeskrivelser.

Læs mere ...

Administrationsgrundlag til aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

Der træder nye barselsregler i kraft for forældre til børn, der er født den 2. august 2022 eller senere. Læs nyheden (16. juni 2022): ‘I august træder den nye barselslov i kraft‘ Langt de fleste ændringer forventes at kunne håndteres indenfor rammerne af den barselsvejledning, som kan læses på siden ‘Barselsregler‘ i Værktøjskassen. Den 30….

Læs mere ...

Inklusionskonferencen

Kom til Inklusionskonference d. 12. oktober 2022. På inklusionskonference kan du høre om transkønnethed udviklingsmæssig sprogforstyrrelse DLD nyt fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet foredrag om ordblindhed med komiker Christian Fuhlendorff Se programmet og tilmeld dig. Klik her.

Læs mere ...

Konference for gymnasieledelse og grundskoleledelse ved de private gymnasier

Konference samt til møde for gymnasiets pædagogiske ledere. Velkommen til spændende kursusdage på Hotel Svendborg d. 13.-14. september 2022. Der vil være oplæg om Verdenssituationen og skolen, v. international korrespondent Steffen Gram, Danmarks Radio Forældresamarbejde i det private gymnasium – en særlig styrke eller en fremtidig udfordring, v. rådgiver Rikke Alice Bille, Skole og Forældre…

Læs mere ...

Kodeks – de 7 samfundsløfter | Tre inspirations-workshops til skolerne

Får I talt om og arbejdet med Kodeks – de 7 samfundsløfter? Danmarks Private Skoler indbyder skolernes ledelser til en workshop, hvor der skabes rum til at få talt om og arbejdet med kodeks og de 7 samfundsløfter.

Læs mere ...

Folkemødet | ”Hvordan ser de frie skoler deres sociale ansvar?”

På Folkemødets anden dag inviterer vi, Danmarks Private Skoler, sammen med Frie Skolers Lærerforening, til et debatarrangement om skolers sociale ansvar, elevfordeling og det frie skolevalg. Overskriften på folkemødedebatten er ”Hvordan ser de frie skoler deres sociale ansvar?”. Nærmest til at svare på det spørgsmål er nok formand for Frie Skolers Lærerforening, Monica Lendal Jørgensen…

Læs mere ...

I august træder den nye barselslov i kraft

De nye barselsregler vil gælde for børn født fra og med den 2. august 2022 Fra august vil forældre skulle planlægge deres barsel efter den nye barselmodel, der fordeler ugerne mellem de to forældre mere ligeligt. Der mangler dog stadig at udkomme en revideret udgave af barselsaftalen, der fortæller noget om antallet af orlovsuger med…

Læs mere ...

Folkemødet 2022 | Er embedsværkets magt et demokratisk problem?

Det er de folkevalgte politikere, der beslutter landets love, men det er embedsværket i ministerierne, der udmønter og fortolker disse i bl.a. bekendtgørelser og vejledninger. Er der levnet for meget rum til embedsværkets fortolkning af de beslutninger, der er truffet af politikerne i Folketinget? Hvilke konsekvenser har eller kan det have for borgere, organisationer eller…

Læs mere ...

Folkemødet: Fremtidens 10. klasse – alment dannende eller erhvervsrettet?

Er der i en tid med mangel på faglærte fortsat råd og plads til en almendannende 10. klasse? Det diskuteres der på Frie Skolers Lærerforenings event på Folkemødet i dag, hvor Danmarks Private Skoler er inviteret til at deltage. Den almene 10. klasse er igen til debat. Det sker fra tid til anden, at ’10….

Læs mere ...

FP | Nyt om folkeskolens prøver (nr. 11)

Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt FPnyt nr. 11 –  om sygeprøver, klager, øveprøver, beviser, indberetning af karakterer og årsplan.

Læs mere ...