Sekretariatet i uge 42

I uge 42 holder sekretariatet lukket. For henvendelser af uopsættelig karakter kan chefkonsulent Nicolas No Richter kontaktes mandag d. 18. oktober til tirsdag d. 19. oktober. Onsdag d. 20. oktober til fredag d. 22. oktober kan sekretariatschef Søren T. Lodahl kontaktes.

Læs mere ...

Overenskomst 3F OK21-24

Hermed foreligger ”Overenskomst mellem Aftaleenheden for Frie Grundskoler og 3F 2021-2024″

Læs mere ...

Udfoldelse af de 7 samfundsløfter

Foreningen har samlet en artikelserie, hvor hvert af de 7 samfundsløfter er udfoldet sammen med konkrete eksempler fra medlemsskolerne.

Læs mere ...

Skriftlig årsberetning 2021

Den skriftlige årsberetning indeholder bl.a. artikler om konkrete og aktuelle politiske problemstillinger for de frie og private skoler og artikler om de frie og private skolers rammevilkår, f.eks. lovgivning og økonomi. Den skriftlige årsberetning indeholder også tal og statistik om medlemsskolerne.

Læs mere ...

Spidskandidat besøger privatskole i Aalborg

Spidskandidat for Radikale Venstre ved kommunalvalget i Aalborg, Jes Lunde, har besøgt Klostermarksskolen.

Læs mere ...

Nyt om Folkeskolens prøver (nr. 2)

FPnyt om booking til semesterprøver, ny prøvebekendtgørelse, prøvevejledninger, øveprøver og elevernes it-hjælpemidler Husk at booke elever til semesterprøver Testogprøver.dk vil blive anvendt til afvikling af skriftlige semesterprøver i december 2021. Eleverne skal bookes til alle prøver, der afvikles via testogprøver.dk. Eleverne kan bookes frem til prøvens start. Ny prøvebekendtgørelse trådt i kraft den 1. oktober…

Læs mere ...

Skolens fokus på elevernes videre vej i uddannelsessystemet

Vores særlige fokus på elevernes videre vej i uddannelsessystemet kan udmønte sig i forskelligartede tiltag, f.eks. målrettet bestemte elevgrupper. Det kan også, helt overordnet, omhandle nye perspektiver på, hvordan skole- og uddannelsesforløb kan skrues sammen.

Læs mere ...

Privatskole indgår partnerskabsaftale med kommune

Marie Kruses Skole og Furesø Kommune har indgået en aftale med fokus på fire indsatser. Med samarbejdsaftalen vil skolen bl.a. cementerer deres aktive del i lokalsamfundet.

Læs mere ...

Skolen som forebyggende instans | Indsatser, der fremmer trivsel

Vores skoler kan sætte et aftryk i bestræbelsen på, at flere børn og voksne skal trives og have god psykisk og fysisk sundhed. Vi mener, at der er en nøje sammenhæng mellem vores skolers varetagelse af samfundsansvaret og vores rolle som forebyggende instans.

Læs mere ...

Overenskomsthåndbogen ledere OK21-24

I samarbejde med de øvrige skoleforeninger og Frie Skolers Ledere har Danmarks Private Skoler sammenfattet en overenskomsthåndbog for ledere ved frie grundskoler. Håndbogen samskriver organisationsaftalen og fællesoverenskomsten, som ligger til grund for ansættelsesvilkårene for ledere ved grundskolen, hvilket tilsammen udgør den gældende overenskomst. Håndbogen indeholder link til øvrige relevante cirkulærer og bestemmelser.

Læs mere ...

Overenskomsthåndbogen BUPL OK21-24

Hermed foreligger ”Aftale mellem BUPL, FOA og Aftaleenheden ved frie grundskoler om løn- og ansættelsesvilkår for det pædagogiske personale for 2021-24” Skolerne og det pædagogiske personale vil opleve, at der er foretaget en række ændringer, der søger at understøtte en mere læsevenlig overenskomst, og det vil være en god idé at kigge nærmere på flere…

Læs mere ...

Skolens mangfoldighed | Fokus på socialt udsatte elever

Det er vigtigt, at de forældre og elever, der deler skolernes værdier, også har en reel mulighed for at blive optaget på skolerne. Vi må derfor være meget opmærksomme på, at der kan være en række barrierer, relateret til det man kalder socioøkonomiske faktorer.

Læs mere ...