Ekstern løsning på whistleblowerordning for medarbejdere

Foreningen har afsøgt markedet for whistleblowerordninger og har indgået en aftale med Deloitte Legal.

Læs mere ...

Dispensering for frist for indberetning af UPV i optagelse.dk

Grundet tekniske udfordringer dispenseres der for fristen for indberetning af UPV i Optagelse.dk. Ny frist er den 14. december 2022. .

Læs mere ...

Kender du ‘DP-seniorer’?

Bestyrelsen for DP-seniorer ønsker at slå et slag for foreningen. Her fortæller de om foreningens historie, formål og aktiviteter.

Læs mere ...

Nyt om ministeriets it-løsning til sprogvurderinger

Fra august 2021 har kommuner, dagtilbud og skoler kunnet anvende ministeriets gratis it-løsning, Sprogvurdering.dk, til registrering af sprogvurderinger af børn på dagtilbuds- og børnehaveklasseområdet med ministeriets sprogvurderingsværktøjer “Sprogvurdering 2 år” og “Sprogvurdering 3-6”. I november 2022 er systemet blevet opgraderet med nye funktioner – bl.a. en række nye overbliksvisninger af resultater af sprogvurderinger på kommune-,…

Læs mere ...

Konference om ordblindhed | Undervisningsindsatser og støtte til elever med dysleksi

Danmarks Private Skoler sætter igen fokus på indsatser og aktiviteter, der gør en positiv forskel for ordblinde elever. Det sker på den tilbagevendende KONFERENCE OM DYSLEKSI/ORDBLINDHED.

Læs mere ...

Kommunikationsseminar | Hvordan kommunikerer vi stærkt og klogt om os selv?

Foreningen afholder et seminar for medlemsskolerne om kommunikation. Seminaret rummer både ”kommunikation til omverdenen fra skolen” og ”kommunikation i omverdenen om skolen”.

Læs mere ...

FP | Nyt om Folkeskolens prøver (særudgave)

November 2022 Prøveklar til syge- og semesterprøver i december/januar 2022/23. Nr. 4

Læs mere ...

Afskedsreception på Sankt Ansgars Skole

Efter 17 år som leder på Sankt Ansgars Skole går Kirsten Poulsen på pension. Derfor inviterer skolen til afskedsreception onsdag d. 14. december 2022. SU. seneste 18. november.

Læs mere ...

FP | Nyt om Folkeskolens prøver (nr. 3)

Nyt om folkeskolens prøver.

Læs mere ...

Fokus på STEM | “Det vigtigste er, hvis man kan tilføje eleverne en dosis begejstring”

Skolen og undervisningen skal udvikles med henblik på at forberede og give eleverne kompetencer til det liv og arbejdsliv, de vil opleve i en nærtstående fremtid. Det er bl.a. meningsfuldt at sætte fokus på at fremme STEM-kompetencerne. Science, Technology, Engineering og Math – de såkaldte STEM-kompetencer er allerede en mangelvare på det danske arbejdsmarked, da…

Læs mere ...

Debat | Private og offentlige velfærdsudbydere er hinandens forudsætninger

“Det er tydeligt, at det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer. Fremskrives udviklingen, forudses helt uoverstigelige vanskeligheder i forhold til bl.a. finansiering, rekruttering og organisering. Der er hverken penge eller personale nok til at imødekomme de stigende krav. Velfærdssamfundets udfordringer kan kun løses på lang sigt, hvis stat, kommuner, frie, private og selvejende udbydere…

Læs mere ...

Mundtlig beretning 2022

Formand for Danmarks Private Skoler, Karsten Suhr, har afgivet bestyrelsens mundtlige beretning på foreningens årsmøde d. 28. oktober 2022. Læs den mundtlige beretning her:

Læs mere ...