FP | Nyt om folkeskolens prøver (nr. 3)

Skoleåret 2023/2024 Læs hele nyhedsbrevet her.

Læs mere ...

Lovpligtig whistleblowerordning for ansatte

Private virksomheder, herunder frie grundskoler og private gymnasier, med 50 eller flere ansatte, skal at have en whistleblowerordning fra d. 17. december 2023.

Læs mere ...

Bestyrelsesuddannelse udbydes

Bestyrelsesuddannelse udbydes til forenings medlemsskoler.

Læs mere ...

Nyt fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test (gældende for det gymnasiale område)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har meddelt følgende: “Til institutionens leder Det er stadig muligt at tilmelde sig de to forsøg med den skriftlige prøve i spansk begyndersprog A på stx, som styrelsen udbyder ved sommerens prøver 2024. Se vedhæftede brev for information om forsøgene og tilmelding. Flere institutioner har spurgt, hvordan ”værktøjskassen” fra forsøg…

Læs mere ...

Nyt fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test (gældende for det gymnasiale område)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har meddelt følgende: “Til institutionens ledere og eksamensplanlæggere Det er nu muligt at hente den mundtlige censur til vinterens mundtlige prøver i XPRS.  Styrelsen vil i denne forbindelse gøre opmærksom på, at såfremt en institution afmelder en censor tildelt af XPRS, så skal institutionen som det klare udgangspunkt selv stille…

Læs mere ...

Nyt fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test (gældende for det gymnasiale område)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har meddelt følgende: “Styrelsen for Undervisning og Kvalitet foretager en række ændringer i forhold til henvendelser til styrelsen.  Det betyder bl.a., at vi går nu i luften med vores kontaktcenter i Kontor for Prøver, Eksamen og Test. Fremadrettet skal alle henvendelser til kontoret ske på telefon 33925500 og åbningstiderne finder…

Læs mere ...

Mundtlig beretning 2023

Formand for Danmarks Private Skoler, Karsten Suhr, har afgivet bestyrelsens mundtlige beretning på foreningens årsmøde d. 27. oktober 2023. Læs den mundtlige beretning her:

Læs mere ...

Ny sektion om kodeks og de 7 samfundsløfter

Ny sektion om kodeks og de 7 samfundsløfter.

Læs mere ...

Forventet ny lov om registrering af arbejdstid

Det forventes, at et lovforslag vil medføre ændringer af reglerne om registrering af arbejdstid. Dette kan få betydning for skolerne.

Læs mere ...

Danmarks Private Skolers skriftlige årsberetning 2023

Danmarks Private Skolers skriftlige årsberetning 2023 er nu offentliggjort som en del af foreningens hjemmeside

Læs mere ...

Aftale om seniorbonus og seniordage gældende fra d. 1. januar 2024

Fra d. 1. januar 2024 gælder en ny aftale om seniorbonus. Aftalen gælder fuldt ud for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler og gymnasier. Den er desuden implementeret i overenskomsterne med HK og 3F. Aftalen gælder for månedslønnen. Aftalen erstatter den tidligere aftale om seniorbonus, som trådte i kraft 1. april 2022. Seniorbonus optjent…

Læs mere ...

Nyt om prøver på de gymnasiale uddannelser

“Nyt om prøver på de gymnasiale uddannelser” udkommer i starten af hver måned og indeholder information om eksamensplanlægning, prøveafholdelse og en oversigt over frister. Læs hele nyhedsbrevet her

Læs mere ...