Lov om registrering af arbejdstid forventes implementeret i sommeren 2024

Det forventes, at Folketinget vedtager en lovændring, som medfører krav om registrering af de ansattes arbejdstid.

Læs mere ...

Ledelseskonference: Hvilke forventninger er der til dig som leder?

Kursus for ledere på foreningens medlemsskoler marts 2024 om “Hvilke forventninger er der til dig som leder?=

Læs mere ...

Tilskudsforhold – ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2024

Regeringen har fremsat ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2024. Finansloven forventes endeligt vedtaget medio december 2023. Grundskolerne:Der er ikke initiativer i ændringsforslaget med konsekvenser for takstudviklingen på frie grundskoler. I forbindelse med ændringsforslaget er taksterne for tilskud til specialundervisning og inklusion fastsat på baggrund af indberetninger af hhv. antal specialundervisningselever og skolernes elevtal pr. 5. september…

Læs mere ...

FP | Nyt om folkeskolens prøver (nr. 4)

Skoleåret 2023/2024 Læs hele nyhedsbrevet her.

Læs mere ...

Husk! Nye regler for optjening og udbetaling af seniorbonus fra 1. januar

Husk de nye regler for optjening og udbetaling af seniorbonus gældende fra 1. januar 2024.

Læs mere ...

Kunstig Intelligens | Vi skal turde at være ”skole til tiden”

Læs debatindlægget i Skolemonitor her Debatindlægget som indsendt af foreningen: Af Søren Tonnesen Lodahl, sekretariatschef Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier Kunstig intelligens (AI), herunder teknologier som ChatGPT, repræsenterer ikke kun en udfordring i forhold til traditionelle undervisningsmetoder, de er samtidig en unik mulighed for at udvikle fremtidens skole. De frie og private skolers historiske…

Læs mere ...

Temadag om arbejdsmiljø – sådan finder I balancen

Temadag om arbejdsmiljø for ledere,
tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter på de frie skoler.

Læs mere ...

De 7 samfundsløfter er blevet en naturlig del af skoles kommunikation

”Det eksisterer ikke, hvis vi ikke kommunikerer om det”, sådan skriver vi i foreningen om Kodeks – de 7 samfundsløfter. På Nørre Aaby Realskole er de 7 samfundsløfter blevet en naturlig del af skolens strategi og kommunikation.  Vi opfordrer skolerne til at kommunikere om alle de gode samfundsansvarlige tiltag, og HVORFOR de er iværksat. Vi…

Læs mere ...

Nyt om prøver på de gymnasiale uddannelser, december 2023

“Nyt om prøver på de gymnasiale uddannelser” udkommer i starten af hver måned og indeholder information om eksamensplanlægning, prøveafholdelse og en oversigt over frister. Læs hele nyhedsbrevet her

Læs mere ...

Inspiration til dialog om konflikten i Gaza 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udsendt følgende til inspiration: Kære skoleforeninger  Den aktuelle konflikt i Gaza præger nyhedsbilledet og sociale medier med voldsomme billeder, videoer og historier. Børn og unge påvirkes af det, de ser og hører. Konflikten kan skabe stor utryghed og bekymring hos eleverne – men også vække stærke følelser og spændinger,…

Læs mere ...

Nyt fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test (gældende for det gymnasiale område)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har meddelt følgende: Til institutionens leder Vi har herunder samlet en række informationer om afholdelsen af prøverne i vinterterminen 2023/2024. Information om prøver og eksamenInformation om prøver og eksamen er samlet på ministeriets side om prøver og eksamen.    Mundtlige prøverOpgaver og materialer skal sendes til censor mindst fem hverdage før…

Læs mere ...

Påmindelse om konsekvenser af afskaffelsen af store bededag som helligdag

(opdateret 8. januar 2024) Den 28. februar 2023 blev lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag vedtaget. Det betyder, at store bededag fra 1. januar 2024 anses som en almindelig arbejdsdag. Alle frie og private skoler har i den forbindelse modtaget et orienteringsbrev af 26. juni 2023 fra Styrelsen for Undervisning og…

Læs mere ...