Lønreguleringsprocent pr. 1. april 2023 og 1. oktober 2023

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har nu udmeldt lønreguleringsprocenten pr. 1. april og 1. oktober 2023.

Læs mere ...

Ny tjekliste fra Datatilsynet om skolers brug af billeder

Datatilsynet har udgivet en tjekliste om skolers brug af billeder. Formålet med tjeklisten er at give ansatte og ledere vejledning i, hvordan man sikrer sig, at skolens brug af billeder er i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Læs mere ...

FP | Nyt om Folkeskolens prøver (nr. 6)

FPnyt om tjek af tilmelding, manglende censorer, øveprøver, prøveudtræk, prøveforberedende materiale samt registrering af skoleleders kontaktoplysninger

Læs mere ...

Webinar | Forældrekredsmøder og generalforsamlinger

Invitation til webinar om forældrekredsmøder og generalforsamlinger på frie grundskoler, private gymnasiale uddannelser og kombinerede skoler.

Læs mere ...

Seminar for skolens formand og skoleleder/rektor | Formandens og lederens samarbejde og arbejde

Seminar for skolens formand og skoleleder/rektor om formandens og lederens samarbejde og arbejde.

Læs mere ...

Kursus for specialkoordinatorer

Velkommen til seminar om vensomhed, børns sanseudvikling samt læsesucces for ordblinde børn.

Læs mere ...

Bevillingslov | Midlertidigt driftstilskud i det nye år

Orientering om midlertidig bevillingslov for 2023.

Læs mere ...

FP | Nyt om Folkeskolens prøver (nr. 5)

FPnyt om indberetning af prøvekarakterer, karakterer fra testogprøver.dk, øveprøver, registrering af skoleleder samt sygdom ved de praktisk/musiske prøver.

Læs mere ...

Skolelederkonference 2023 | Mennesket er motiveret

Velkommen til konference for medlemsskolernes ledelser.
Hvad er din gulerod? Hvad motiverer dig, og hvordan motiverer du andre?

Læs mere ...

Debat | Valgets tale: Samarbejde på tværs

Foreningens debatindlæg offentliggjort i “Skolemonitor” i december 2022.

Læs mere ...

Inflationspulje | “Det skal ikke være pengene, der gør, at man må fravælge os”

Sankt Birgitta Skoles traditionsrige julemarked har genereret penge til en inflationspulje, der skal hjælpe de forældre, som har svært ved at betale skolepenge.

Læs mere ...

Praksisændring | Forhåndsorientering til Udbetaling Danmark om ansattes brug af seniorordning

Problemer med at få anerkendt pensionsindbetalinger ved Udbetaling Danmark for ansatte med tjenestemandslignende pensionsordning, som benytter sig af retten til nedsættelse af arbejdstiden med op til 175 timer.

Læs mere ...