Læsehund hjælper elever med læsevanskeligheder

Undersøgelser viser, at elevers læsefærdigheder på landets skoler er blevet dårligere, men på Privatskolen i Frederikshavn har man fundet en metode, der er med til at afhjælpe problematikken. Skolen har nemlig ”ansat” en helt særlig medarbejder – læsehunden Molly på 4 år – som sidder og lytter til elever, der læser op for den. Det…

Læs mere ...

Har du set vores nye site om Kodeks og de 7 samfundsløfter?

På vores nye site kan medlemsskolerne og andre interesserede finde alt information om Kodeks og de 7 samfundsløfter. På sitet kan man også finde værktøjer til at arbejde videre med kodeks og finde inspiration ud fra, hvordan andre skoler har arbejdet med at indfri de 7 samfundsløfter. Du finder sitet her

Læs mere ...

Registrering af arbejdstid | Loven vedtaget og gældende fra juli 2024

Ledelser og bestyrelser på den enkelte skole skal forberede sig på implementering af tidsregistrering.

Læs mere ...

FP | Nyt om folkeskolens prøver (nr. 6)

Skoleåret 2023/2024 Læs hele nyhedsbrevet her.

Læs mere ...

OK24 | CFU-forlig indgået på statens område

De centrale forhandlingsparter for de statslige overenskomster er nu blevet enige om det overordnede rammeforlig for OK24.

Læs mere ...

Nyt om prøver på de gymnasiale uddannelser, februar 2024

Denne gang kan du bl.a. læse om webinarer, om eksamenplanlægning i foråret 2024 og det fysiske censormøde i Fredericia, som afholdes i juni 2024. Du finder også en oversigt over frister for denne og næste måned. Læs hele nyhedsbrevet her

Læs mere ...

Datatilsynet har truffet afgørelse i Chromebook-sagen

Datatilsynet har den 30. januar 2024 truffet afgørelse i sagen om brugen af Google Workspace i skoler – den meget omtalte ”Chromebook-sag”. Folkeskolernes brug af Google Workspace-programmer og Chromebook-computere i undervisningen er ifølge Datatilsynet ulovlig. Det er endnu usikkert, hvilke konsekvenser afgørelsen vil have for frie og private skoler, men foreningen opfordrer medlemsskolerne til at…

Læs mere ...

Årsnorm for skoleåret 2024/2025 er foreløbigt ukendt

Årsnormen for skoleåret 2024/2025 for grundskolelærere, gymnasielærere, pædagogisk personale under BUPL/FOA-overenskomsten og administrativt personale under HK-overenskomst er foreløbigt ukendt.

Læs mere ...

FP | Nyt om folkeskolens prøver (nr. 5)

Skoleåret 2023/2024 Læs hele nyhedsbrevet her.

Læs mere ...

Nyt om prøver på de gymnasiale uddannelser, januar 2024

Denne gang kan du bl.a. læse om, at der snart skal indberettes censorer, samt sidste nyt om sommerens censormøde. Du finder også en oversigt over frister for denne og næste måned. Læs hele nyhedsbrevet her

Læs mere ...

Præcisering af konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag – udbetaling af løntillæg

Løntillægget i forbindelse med afskaffelsen af store bededag skal udbetales to gange årligt med lønnen for maj og august for lærere, børnehaveklasseledere og ledere i grundskoler og gymnasier

Læs mere ...

Ny løntabel gældende fra 1. januar 2024 til 31. marts 2024

Ny løntabel gældende fra 1. januar 2024 til 31. marts 2024 for frie skoler.

Læs mere ...