Krav om A1-attest ved tjenesterejser i EØS-lande og Schweiz

Krav om A1-attest ved tjenesterejser i EØS-lande og Schweiz

I flere EØS-lande er der i stigende grad kommet opmærksomhed på reglerne for social sikring i forbindelse med tjenesterejser. Den øgede opmærksomhed har også medført øget kontrol med, om udenlandske borgere, der er på tjenesterejse eller udstationerede, har dokumentation for, at de er socialt sikrede i deres hjemland. Der har f.eks. været grænsekontroller, hvor lastbil-…

Udsatte børn | Anbragte børn på kostskoler klarer sig bedre
|

Udsatte børn | Anbragte børn på kostskoler klarer sig bedre

Det generelle billede af anbragte børns skolegang er ikke opløftende. 47 % af alle anbragte elever består ikke folkeskolens afgangseksamen. Og seks år efter grundskolen har kun 20 % af de anbragte børn gennemført en ungdomsuddannelse. Men unge, der har været anbragt på kostskoler, klarer sig bedre.  VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for…

Har skolen plads til alle, uanset deres udgangspunkt?

Har skolen plads til alle, uanset deres udgangspunkt?

Kvalitet i tilbuddet? Forholdet mellem social ansvarlighed, samfundsansvar og elever med særligt støttekrævende behov kan ikke kun måles kvantitativt. Der er flere parametre i spil: Typer af tiltag og aktiviteter; organisering; identifikation af elever; brug af handleplaner; samarbejde med ekspertpersoner; samarbejde med forældre; medarbejdere på opgaven og deres kompetencer; brug af midler; koordination og ledelse;…

Karsten Suhr: Godt nytår og tak
|

Karsten Suhr: Godt nytår og tak

Formand for Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier, Karsten Suhr, ønsker godt nytår og siger tak til medlemsskolerne. Skolerne er nu alle startet op efter en forhåbentlig god ferie, og vi fra Danmarks Private Skoler ønsker alle et godt nytår. Afslutningen af 2019 viste, at rigtig mange medlemsskoler har taget vores opfordring om at…

Skoleledere: Derfor deltager vores skole i DM i Fagene

Skoleledere: Derfor deltager vores skole i DM i Fagene

I denne måned er der landsmesterskaber i DM i Fagene. Elever fra 7.-9. årgang skal dyste i dansk, matematik, engelsk, historie, biologi og i en tværfaglig holdkonkurrence. Men hvorfor vælger skoler at melde sig til? Det har to skoleledere svaret på. Formålet med DM i Fagene er at sætte fokus på faglighed. Elevernes interesse for…

Vejledning i ferielov gældende fra 1. september 2020

Vejledning i ferielov gældende fra 1. september 2020

Der er mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og de faglige organisationer indgået aftale om, hvordan feriereglerne på statens område skal håndteres, når den nye ferielov effektueres pr. 1. september 2020. Du kan finde såvel aftale som vejledning her: Det er vigtigt at præcisere, at reglerne først er gældende fra 1. september 2020. Indtil da er det…

Særlig feriegodtgørelse i indefrysningsperioden

Særlig feriegodtgørelse i indefrysningsperioden

Der er mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (tidligere Moderniseringsstyrelsen) og de faglige organisationer indgået aftale om, hvordan den særlige feriegodtgørelse optjent i indefrysningsperioden skal behandles. Da feriepenge optjent i indefrysningsferien opgøres med 12,5% af den ferieberettigede løn, og dermed indeholder den særlige feriegodtgørelse på 1,0%, som er bestemt i ferieloven, betyder det, at der i indefrysningsperioden…

Ny ferielov – Varsling af ferie i sommeren 2020

Ny ferielov – Varsling af ferie i sommeren 2020

Hvilke medarbejdere skal have et varslingsbrev? Der er for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ikke overenskomstvarslet ferie i sommeren 2020, hvorfor skolen konkret skal varsle ferie. Det er derfor vigtigt, at alt skolens grundskolepersonale varsles ferie ved brug af nedenstående varslingsskabelon. Dette skal ske seneste 3 måneder før feriens afholdelse, dvs. med udgangen af marts 2020….

End of content

End of content