DM i fagene hjemmeside

I denne måned er der landsmesterskaber i DM i Fagene. Elever fra 7.-9. årgang skal dyste i dansk, matematik, engelsk, historie, biologi og i en tværfaglig holdkonkurrence. Men hvorfor vælger skoler at melde sig til? Det har to skoleledere svaret på.

Formålet med DM i Fagene er at sætte fokus på faglighed. Elevernes interesse for fagene skal stimuleres gennem deltagelse i DM i Fagene, og mesterskaberne skal være med til at underbygge et læringsmiljø, hvor lysten til at dygtiggøre sig bliver opfattet positivt blandt eleverne.

   DM i Fagene består af regionale mesterskaber, som i år løb fra september og indtil slutningen af november. Finalisterne herfra går videre til Landsmesterskabet, der afvikles i januar. Det er fjerde gang, at den nationale begivenhed finder sted. I år har mere end 10.000 elever deltaget i de regionale mesterskaber. Nogle af dem går på hhv. Frederikssund Private Realskole på Sjælland og Skipper Clement Skolen i Nordjylland. Elever kan vælge at deltage i konkurrencen på eget initiativ, men på disse to skoler har man bevidst valgt, at DM i Fagene skal have en plads i undervisningen. Det er første gang, at Frederikssund Private Realskole har meldt sig til konkurrencen, mens det er anden gang, at Skipper Clement Skolen er med.

Anvendelsesorienteret fokus på fagene

På Frederikssunds Private Realskole er det nyt at deltage i DM i Fagene. Det er dog ikke nyt for skolen at sætte faglighed ind i en anderledes kontekst end den daglige undervisning. I mange år arrangerede skolen f.eks. et ”Matematik OL”. Her fik eleverne stillet en praksisnær opgave, som de efterfølgende havde 24 timer til at løse.

»Eleverne fik f.eks. til opgave at lave beregningerne til en ny legeplads eller et nyt auditorium til skolen. På den måde blev det tydeligt for eleverne, hvordan matematik kunne anvendes i praksis«, fortæller Bo Mehl Jørgensen, der er skoleleder på Frederikssund Private Realskole. Og han fortsætter: »Det er vigtigt for os, at der er et anvendelsesorienteret fokus på fagene, og derfor tiltaler den casebaserede tilgang til opgaverne i DM i Fagene os meget«.

Tanken bag DM i Fagene er da også at styrke deltagernes evne til at koble skolens fag med omverdenen og videreuddannelse samt det fremtidige arbejdsmarked.

Et supplement til den daglige undervisning

Hos Skipper Clement Skolen har de bl.a. valgt at deltage, fordi tilbuddet fra første kontakt virkede spændende, kreativt og godt planlagt. Det fortæller skolens leder Peter Würtz. Han forklarer også, at en stor styrke ved konceptet er, at det er noget, skolens lærere let kan supplere den daglige undervisning med, da det er let for dem at sætte sig ind i og sætte i gang. Nærmest enslydende lyder det fra Bo Mehl Jørgensen på Frederikssund Private Realskole, men han tilføjer også:

»Jeg tror på, at det er godt at gøre noget anderledes og supplere den daglige undervisning med forskellige initiativer. Mit håb er, at flere elever opdager det sjove ved fagene og deres brugbarhed, når vi tager dem og faget ud af den vante ramme«.

Ud i andre faglige fællesskaber

De to skoleledere fremhæver DM i Fagene som en begivenhed, der kan samle elever i fællesskaber om faglighed, hvilket de begge finder vigtigt. Hos Skipper Clement Skolen har de mærket, hvordan eleverne selv ønsker at engagere sig og ”nørde” med opgaverne i forbindelse med DM i Fagene.

»Vores forventninger til DM i Fagene blev på ingen måder gjort til skamme. Eleverne havde det sjovt, og de deltagende lærere roste konceptet. Denne positive modtagelse virkede smittende med den effekt, at endnu flere klasser ønskede at deltage i vores anden runde – altså den runde i år. Igen med stor succes og udbytte. Vi er naturligvis med igen næste år«, fortæller skoleleder Peter Würtz.

Flere talenter kommer i spil

For skolelederen på Frederikssund Privatskole, Bo Mehl Jørgensen, betyder det også meget, at DM i Fagene er med til at understøtte en kultur, hvor det er legitimt at være dygtig. Særligt fordi konkurrencen tilgodeser forskellige former for kompetencer og kunnen:

»Der er noget for enhver – du kan være et matematik-geni og nørde med en opgave, og du kan være virkelig god til at samarbejde og tænke tværfagligt og så også klare dig godt i konkurrencen«.

De to skoler har begge elever, der har kvalificeret sig til landsmesterskaberne i januar.

Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk