I flere EØS-lande er der i stigende grad kommet opmærksomhed på reglerne for social sikring i forbindelse med tjenesterejser. Den øgede opmærksomhed har også medført øget kontrol med, om udenlandske borgere, der er på tjenesterejse eller udstationerede, har dokumentation for, at de er socialt sikrede i deres hjemland. Der har f.eks. været grænsekontroller, hvor lastbil- og buschauffører uden nødvendig dokumentation ikke har fået tilladelse til at køre ind i landet.

En A1-attest sikrer den fornødne dokumentation, så den ansatte på tjenesterejse kan dokumentere, at vedkommende er dækket af dansk social sikring*. Der er ingen nedre grænse for varigheden af rejsen. Hvis den ansatte ikke har en A1-attest, er der risiko for, at den ansatte og arbejdsgiveren bliver pålagt bøde.

Det har hidtil været et område uden stor opmærksomhed, men med den øgede kontrol er der også en øget risiko for bøder for manglende attester. Foreningen anbefaler derfor, at skolerne ansøger om A1-attester for ansatte, der skal på studieture til udlandet.

Læs mere på virk.dk

*Social forsikring er f.eks. sygesikring, dagpenge ved sygdom og barsel, arbejdsløshedsforsikring, børne – og ungeydelse.

Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
ts@privateskoler.dk