Er skolen en skole for alle – uanset deres faglige, sociale, fysiske eller psykiske udgangspunkt?

”Alle elever skal blive så dygtige som muligt, uanset deres udgangspunkt”. At have dette som mål betyder, at man gør sit bedste for alle elever – uanset om eleverne har svært ved noget, er særligt talentfulde eller ”midt imellem”, og uanset hvilke problemer eller udfordringer eleverne har eller får i løbet af deres skolegang.

Ønsker skolen grundlæggende at være et sted, hvor børn og unge udvikler sig, udfordres og lærer noget i et miljø, hvor der er plads til alle og respekt for forskellighederne?

Elevens tarv?

Det er hensynet til eleven eller til dennes tarv, der bør være årsag til, at f.eks. optagelsesprocessen får stor opmærksomhed, da det netop er i denne proces, det kan fremgå, om en elev har brug for særlige støtteforanstaltninger.

Det skaber tryghed for alle parter, at eventuelle udfordringer er drøftet og anerkendt. Er skolen parat til at have en diskussion om, hvad der skal til, for at elever kan være på skolen – og ikke ”hvem”, der skal være der?

Forskellige behov

Antal elever med særlige behov er et kendt parameter, når skolens samfundsansvar skal måles. Et andet parameter er typer af særlige behov, som skolen rummer. Det er helt ok at spørge en skole, om den lever op til sine forpligtelser i forhold til specialundervisning og elever med særlige fysiske, psykiske eller sociale støttebehov.

Inspirationsspørgsmål:

 Er vores skole en skole for alle – uanset deres faglige, sociale, fysiske eller psykiske udgangspunkt?


Er vores skole en rummelig skole; værdimæssigt, fagligt og i forhold til det enkelte individ?

Har vores skole blik for elevens tarv, når der skal tages beslutninger? Eller prioriteres andre aktører og forhold?

Er vores skole parat til at have en diskussion om, hvad der skal til, for at elever kan være på skolen – ikke ”hvem”, der skal være der?

Rummer vores skole elever med mange typer af særlige behov? Hvilke?

Er vores skoletilbud til elever med særlige behov præget af en kvalitet, der svarer til det, som skolen generelt vil stå for?

Har vores skole bevidste indsatser, der kan overflødiggøre senere og langt mere indgribende, ressourcekrævende foranstaltninger? Hvilke?

Er vores skole succesfuld, når det kommer til differentiering, og har den tiltag for både elever med særlige støttebehov og elever med særlige talenter?

Har vores skole indrettet sig for at kunne møde eleverne, der hvor de er? Hvordan?

Hænger vores skoles tiltag i forhold til elever med mange typer af særlige behov sammen med skolens formål og værdigrundlag?

Kvalitet i tilbuddet?

Forholdet mellem social ansvarlighed, samfundsansvar og elever med særligt støttekrævende behov kan ikke kun måles kvantitativt. Der er flere parametre i spil: Typer af tiltag og aktiviteter; organisering; identifikation af elever; brug af handleplaner; samarbejde med ekspertpersoner; samarbejde med forældre; medarbejdere på opgaven og deres kompetencer; brug af midler; koordination og ledelse; samt naturligvis resultater.

Bevidste indsatser kan overflødiggøre senere og langt mere indgribende, ressourcekrævende foranstaltninger for skolen – og for samfundet.

Rettidig omhu kan være med til at gøre skolen parat til at tage samfundsansvar i forhold til særlige elevgrupper.

Elever er ikke ens

Er skolen opmærksom på, at eleverne ikke er ens, og prøver den ved forskellige tiltag at tilgodese elevernes behov? Gælder dette f.eks. både elever med særlige støtte- eller specialundervisningsbehov og elever med særlige talenter?

Har skolen indrettet sig for at kunne møde eleverne, der hvor de er?

Elevers udbytte af undervisningen er afhængig af deres særlige forudsætninger for at lære. Planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen må tage højde for elevernes forskelligheder og skabe mulighed for forskelligartede og differentierede læreprocesser. Det afgørende kriterium må være, at den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen sker på en måde, så eleverne bevarer lysten til at lære – uanset deres udgangspunkt.

HVORDAN KAN VI TALE OM SKOLENS SAMFUNDSANSVAR?

 

Denne artikel er et udpluk fra foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasiers inspirationsguide: ”Hvordan kan vi tale om skolens samfundsansvar?”

Foreningen ønsker at inspirere til den lokale dialog om de tiltag og aktiviteter, skolen laver med det underlæggende formål at handle til gavn for samfundet.

Hvordan skal skolen fortælle om, vise og bevise, at den – selvfølgelig – tager samfundsansvar? Hvordan hænger varetagelsen af samfundsansvaret sammen med skolens formål og værdigrundlag? Hvordan tager skolen samfundsansvar lige nu og på hvilke områder? Kan skolen gøre mere og på hvilke områder? Er skolens samfundsansvarlige aktiviteter synlige for omverdenen? Hvilken ”fortælling” skal der være i omverdenen om skolens varetagelse af samfundsansvaret?

Hent hele publikationen her

Søren Tonnesen Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
stl@privateskoler.dk
Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk