1

I uge 44 er det Spil Dansk Ugen. De seneste seks år har Giersings Realskole i Odense markeret denne landsdækkende begivenhed, og i år er ingen undtagelse. Skolen har bl.a. valgt at forlænge den daglige morgensang og naturligvis sikre, at alle morgensangene lever op til Spil Dansks krav om at være danskproducerede. Derudover samarbejder skolen med andre frie og private skoler i Odense for at hylde dansk musik i netop denne uge.

I Spil Dansk Ugen gør mange sig umage for at hylde, forny og viderebringe den danske musik. Spil Dansk Ugen byder på over 1000 musikarrangementer over hele Danmark. Også i udlandet fejres Spil Dansk bl.a. ved koncerter i Sverige, Tyskland, Italien, Canada, Singapore, Rio de Janeiro, Los Angeles, New York, Madrid og Italien. Der synges på alle verdens sprog og spilles alle slags genrer, men musikken er skabt af danske komponister, sangskrivere og/eller producerer.

Dannelse i sang og musik

På Giersings Realskole vælger de at markere Spil Dansk Ugen, fordi de synes, at det er vigtigt at hylde og værne om den danske sangskat. Desuden lægger skolen vægt på, at eleverne lærer at værdsætte danske traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønstre, noget sang og musik i høj grad kan være med til. Skoleleder Poul Pedersen fortæller:

»Vi gør i forvejen meget ud af sang og musik på skolen gennem musicals, bands, kor og morgensang. Her i Spil Dansk Ugen gør vi bare lidt mere ud af at italesætte – overfor elever og forældre – at der er eksplicit fokus på danske sange. Til morgensang synger vi alt lige fra danske salmer over Kim Larsen til Rasmus Seebach. Der er simpelthen så meget læring og dannelse i sang og musik, f.eks. skal man under morgensang lytte til andre, selv bidrage, træne opmærksomheden og lære at udtrykke sig.«

Det er karakteristisk for de private skoler, at de er bevidste om historien, kulturen og det at holde traditioner i hævd. Ligesom på Giersings Realskole konkretiseres traditionerne ofte med daglig morgensang og årlige arrangementer. De faste traditioner binder tingene sammen, og det skaber et stærkt fællesskab, at man har fælles oplevelser sammen dag for dag og år efter år. Det skaber tryghed, at skolerne står på et fundament af traditioner, samtidig med at de udvikler sig i overensstemmelse med den omkringliggende verden.

Samspil og samarbejde

Giersings Realskole har desuden et samarbejde med Odense Friskole og Lilleskolen Odense. I forbindelse med Spil Dansk Ugen mødes 50 elever fra hver skole til en hel dag med sang og musik. Dagens samspil udmunder sig i en stor koncert, hvor elevernes forældre er inviteret.

»Det giver rigtig meget at have det her partnerskab. Eleverne spiller og synger sammen på tværs af skolerne. På sådan en dag bliver der skabt nogle gode relationer skolerne imellem både for elever og lærere. Det er en succes, som vi forsøger at få udvidet til flere fynske skoler i et stort fælles musiksamarbejde«, fortæller skolelederen.simone

Kontakt

Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
[email protected]
Skolens historie foto Ella   Kopi

Nørre Aaby Realskole har en støtteforening: Frk. Ellas Portemonnæ. Næsten alle skolens forældre er medlemmer, og i fællesskab sørger de for, at alle har råd til lejrskoleophold, skolepenge og elektronisk udstyr.

Frk. Ellas Portemonnæ er navnet på støtteforeningen for Nørre Aaby Realskole. En forening der har eksisteret i sin nuværende form siden 2014. Næsten alle skolens forældre er medlemmer, og i fællesskab sørger de for, at alle har råd til lejrskoleophold, skolepenge og elektronisk udstyr til brug i undervisningen.

Fra Frk. Ella til i dag

I 1896 startede den dengang 27-årige Frk. Ella skolen for 20 elever og med sig selv som eneste underviser.

Frk. Ella var kendt for sit store hjerte og sin evne til at omfavne alle skolens elever. Hendes interesse for elevernes trivsel rakte ud over skolen og ind i elevernes hjem. Hun bekymrede sig oprigtigt, hvis der var udfordringer i hjemmene.  

På kort tid formåede Frk. Ella med sit rummelige sind at tiltrække så mange nye elever, at skolen måtte udvide. I dag går der over 400 elever på Nørre Aaby Realskole fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen har desuden en vuggestue og børnehave tilknyttet.

Frk. Ellas grundholdning om at hjælpe, hvor der er behov, har sat sine spor på Nørre Aaby Realskole – hele vejen op til i dag. Skoleleder Carsten Krag fortæller:

”Alle forældre synes, at det er en god idé med støtteforeningen. I forvejen gør vi meget for, at alle, der vil skolen, kan gå her. Jeg oplever, at forældre aktivt vælger os, selvom hverdagsbudgettet måske ikke rækker til det. Dem kan vi nu med opbakning fra den store forældregruppe i højere grad gå ind og hjælpe, f.eks. hvis der opstår udfordringer med at finde de sidste kroner til en skolecomputer eller en lejrtur.”

Carsten Krag udtrykker desuden, at han oplever, at de fleste forældre, der vælger private skoler har et ønske om at tage ansvar for fællesskabet i og omkring skolen.

Ansvar for fællesskabet

Det er nemlig ikke kun på Nørre Aaby Realskole, at skoleleder Carsten Krag har noteret sig, at der en særlig følelse og proaktivitet i relation til det sociale ansvar for fællesskabet:

”Jeg oplever, at det som noget generelt for de private skoler. Vi vil hjælpe og give plads til alle, så længe man vil skolen. Der er et fælles sigte: Vi vil have, at alle børn skal have den bedste skolegang, og at vi skal værne om hinanden.”

Hos foreningen Danmarks Private Skoler glædes man over de mange sociale tiltag, som gør det muligt for nogle børn at gå på en fri privat skole og deltage i skolernes aktiviteter – uanset deres økonomiske baggrund. Det skaber ikke kun tryghed for de familier, som står med udfordringerne. Det skaber tryghed i alle elevers hverdag.

For at have et så bredt socioøkonomisk elevgrundlag som muligt, mener foreningen dog, at det er nødvendigt, at politikerne ser på fripladsordningen, som er en særskilt post på Finansloven og uafhængig af koblingsprocenten. Et reelt frit skolevalg – for alle – opnås først, når staten forhøjer fripladspuljen, så den svarer til det behov, der er.

Foreningen er opkaldt efter grundlæggeren af Nørre Aaby Realskole, Frk. Ella Jørgensen og hendes portemonnæ (pengepung).

Kontakt

Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
[email protected]

Formand Karsten Suhr har afgivet den mundtlige beretning. Beretningen kan hentes her.

Formand Karsten Suhr har afgivet bestyrelsens mundtlige beretning på Årsmøde 2018 for Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier.  

Beretningen har den røde tråd som overordnet tema:

»Den røde tråd symboliserer, at noget hænger sammen eller har en sammenhæng. Den røde tråd er den historiske sammenhæng fra de første private skoler til dem, der findes nu. Den røde tråd er skolefriheden og det frie skolevalg; de private skolers ret til at være – og til at være dem, de er. Den røde tråd er pejlemærket for de private skoler; at alle elever skal blive så dygtige som muligt, uanset deres udgangspunkt. Den røde tråd er værdierne, de private skolers ”vi er”; det, der differentierer os fra andre skoler; det, der differentierer os fra den offentlige skole. Det, der er eksistensberettigelsen.  Den røde tråd er sammenhængen, mellem det vi (foreningen og skolerne) siger, vi gør, – og det vi faktisk gør. Den røde tråd er det, der binder de private skoler sammen – med hinanden og med foreningen.«

Læs hele beretningen her

Kontakt

Karsten Suhr
Formand for Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier

4028 0027
[email protected]
Søren T. Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
[email protected]
Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
[email protected]

Læs Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasiers årsberetning 2018 her:

Årsberetning 2018

Find alle årsberetninger her

Kontakt

Karsten Suhr
Formand for Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier

4028 0027
[email protected]
Søren T. Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
[email protected]
Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
[email protected]

Skt. Josefs Skole, der er en privatskole i Roskilde, som bygger på et katolsk værdigrundlag, åbnede i anledningen af den landsdækkende Naturvidenskabsfestival dørene op for et storstilet arrangement, som H.K.H. Prins Joachim deltog i. Festivalens tema var ’Den yderste grænse’. Og alle skolens elever viste igennem workshops, forsøg og events, hvordan de fortolkede temaet inden for de naturvidenskabelige rammer.

I har opdyrket en stærk naturvidenskabelig kultur

H.K.H. Prins Joachim åbnede festivalen med en tale. Her fremhævede han bl.a. skolens flotte præstationer i science-konkurrencen ’Unge Forskere’ og skolens fokus på samarbejder med bl.a. byens folkeskoler:

”Jeg tøvede ikke, da jeg fik mulighed for at deltage i denne åbning. Jeg har bemærket præstationerne fra Skt. Josefs Skole i konkurrencen ’Unge Forskere’. De seneste 10 år er projekter fra skolens elever blevet præmieret i en eller anden grad ved konkurrencen. I har som skole formået at opdyrke en stærk naturvidenskabelig kultur. Men I stopper ikke der. I vender jer mod jeres kollegaer og inviterer dem med. Jeg tror på, at det skaber en synergieffekt, og vi bliver bedre.”

Efter talen gik prinsen rundt på skolen og overværede elevernes oplæg og forsøg. På en af standene blev prinsen præsenteret for bjørnedyret og dets univers. Eleverne demonstrerede gennem eksperimenter, hvordan dyret kan overleve ekstremer. Et andet sted på turen fortalte en 6. klasse om naturkatastrofer, og hvordan de opstår. Eleverne viste modeller, som de selv havde lavet.

På Skt. Josefs Skole har de længe arbejdet med at styrke den naturfaglige kultur og naturvidenskabelige interesse blandt eleverne. Skolen har i flere år haft særligt fokus på STEM-fagene (Science, Technology, Engineering, Math).

Ændrede undervisningen

Kulturændringen startede år tilbage, da skolen konstaterede, at de måtte styrke motivationen for de naturvidenskabelige fag – især for fysik, hvor skolen fandt, at karaktergennemsnittet ikke var tilfredsstillende. I stedet for at lave ”mere af samme” undervisning, valgte de på Skt. Josefs Skole at bruge deres frihed som privat skole til at ændre på undervisningsformen og have øget fokus på talentudvikling.

Skolens leder, Thorsten Dyngby, udtalte tidligere på året i en artikel på Astra.dk (9/5-18):

“Læreren står for undervisning, og læring er, når eleverne ser lyset og forstår. Undervisningen skal tage udgangspunkt i, hvordan eleverne lærer og løser udfordringer, og læreren skal tilpasse sin undervisning til nysgerrigheden. Man skal tage udgangspunkt i at være nysgerrig på, hvordan eleverne lærer bedst – det har en selvforstærkende effekt.”

Det har vist sig at være en god vej at gå. Skolens ændringer på det naturfaglige område har givet inspiration til ændringer på de resterende fagområder. Et større udbud af forskellige undervisningsaktiviteter og talentarbejde har gjort, at både elever og lærere er motiverede og vil have mere: Skolen oplever, at eleverne deltager mere aktivt i undervisningen, og lærerne søger nye og anderledes måder at tænke og skabe undervisning på.

Stærke samarbejder

Det er ikke kun internt, at der høstes fordel af skolens ændrede praksis. Det øgede fokus på naturfaglighed og talentudvikling har skabt grundlag for et stærkere samarbejde mellem de lokale aktører i Roskilde.

Uden for skolens mure har de fået øjnene op for den anderledes måde at gribe undervisningen an. Det har bl.a. skabt flere stærke samarbejder på tværs af de mange uddannelsestilbud og virksomheder i kommunen.

Ole Grevald, der er den ene af to af skolens lærere, der i år er blevet hædret med Novo Nordisk Fondens Naturlærerprisen, fortalte tidligere på året, i en artikel på Astra.dk, at de stærke samarbejder skaber mere viden for alle. Ligesom Skt. Josefs Skole deler ud af  viden og erfaringer til andre skoler, har Skt. Josefs Skole også lært nyt. Det var bl.a. af en af folkeskolerne (Trekronerskolen) i byen, at Ole Grevald lærte om Lego Mindstorm.

Skt. Josefs Skole samarbejder også med erhvervsuddannelserne i og omkring Roskilde for at skabe en bedre indsigt i, hvad erhvervsuddannelserne kan tilbyde.

Skt. Josefs Skole er blot en af mange private skoler med spændende initiativer inden for det naturvidenskabelige område, som samtidigt udnytter det spillerum de har som frie og private skoler til at nytænke til inspiration for andre.

H.K.H. Prins Joachim: ”I kan flytte grænser”

Og netop det at flytte grænser blev et omdrejningspunkt for dagen og talen af H.K.H. Prins Joachim:

”I børn skal blive ved med at undre jer og være nysgerrige. Husk ikke at stoppe. Når den ydre grænse er nået, er der kommet en ny grænse, som skal nås. Så fortsæt! Med jeres nysgerrighed kommer vi langt!

Naturvidenskabs-festivalen afholdes for 20. gang, og Astra (Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed) står bag.

Astra står desuden bag den nationale science-konkurrence ’Unge Forskere’, som H.K.H. Prins Joachim er protektor for. Det var i denne egenskab, at Prinsen deltog ved arrangementet på Skt. Josefs Skole.

Kontakt

Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
[email protected]