Skt. Josefs Skole, der er en privatskole i Roskilde, som bygger på et katolsk værdigrundlag, åbnede i anledningen af den landsdækkende Naturvidenskabsfestival dørene op for et storstilet arrangement, som H.K.H. Prins Joachim deltog i. Festivalens tema var ’Den yderste grænse’. Og alle skolens elever viste igennem workshops, forsøg og events, hvordan de fortolkede temaet inden for de naturvidenskabelige rammer.

I har opdyrket en stærk naturvidenskabelig kultur

H.K.H. Prins Joachim åbnede festivalen med en tale. Her fremhævede han bl.a. skolens flotte præstationer i science-konkurrencen ’Unge Forskere’ og skolens fokus på samarbejder med bl.a. byens folkeskoler:

”Jeg tøvede ikke, da jeg fik mulighed for at deltage i denne åbning. Jeg har bemærket præstationerne fra Skt. Josefs Skole i konkurrencen ’Unge Forskere’. De seneste 10 år er projekter fra skolens elever blevet præmieret i en eller anden grad ved konkurrencen. I har som skole formået at opdyrke en stærk naturvidenskabelig kultur. Men I stopper ikke der. I vender jer mod jeres kollegaer og inviterer dem med. Jeg tror på, at det skaber en synergieffekt, og vi bliver bedre.”

Efter talen gik prinsen rundt på skolen og overværede elevernes oplæg og forsøg. På en af standene blev prinsen præsenteret for bjørnedyret og dets univers. Eleverne demonstrerede gennem eksperimenter, hvordan dyret kan overleve ekstremer. Et andet sted på turen fortalte en 6. klasse om naturkatastrofer, og hvordan de opstår. Eleverne viste modeller, som de selv havde lavet.

På Skt. Josefs Skole har de længe arbejdet med at styrke den naturfaglige kultur og naturvidenskabelige interesse blandt eleverne. Skolen har i flere år haft særligt fokus på STEM-fagene (Science, Technology, Engineering, Math).

Ændrede undervisningen

Kulturændringen startede år tilbage, da skolen konstaterede, at de måtte styrke motivationen for de naturvidenskabelige fag – især for fysik, hvor skolen fandt, at karaktergennemsnittet ikke var tilfredsstillende. I stedet for at lave ”mere af samme” undervisning, valgte de på Skt. Josefs Skole at bruge deres frihed som privat skole til at ændre på undervisningsformen og have øget fokus på talentudvikling.

Skolens leder, Thorsten Dyngby, udtalte tidligere på året i en artikel på Astra.dk (9/5-18):

“Læreren står for undervisning, og læring er, når eleverne ser lyset og forstår. Undervisningen skal tage udgangspunkt i, hvordan eleverne lærer og løser udfordringer, og læreren skal tilpasse sin undervisning til nysgerrigheden. Man skal tage udgangspunkt i at være nysgerrig på, hvordan eleverne lærer bedst – det har en selvforstærkende effekt.”

Det har vist sig at være en god vej at gå. Skolens ændringer på det naturfaglige område har givet inspiration til ændringer på de resterende fagområder. Et større udbud af forskellige undervisningsaktiviteter og talentarbejde har gjort, at både elever og lærere er motiverede og vil have mere: Skolen oplever, at eleverne deltager mere aktivt i undervisningen, og lærerne søger nye og anderledes måder at tænke og skabe undervisning på.

Stærke samarbejder

Det er ikke kun internt, at der høstes fordel af skolens ændrede praksis. Det øgede fokus på naturfaglighed og talentudvikling har skabt grundlag for et stærkere samarbejde mellem de lokale aktører i Roskilde.

Uden for skolens mure har de fået øjnene op for den anderledes måde at gribe undervisningen an. Det har bl.a. skabt flere stærke samarbejder på tværs af de mange uddannelsestilbud og virksomheder i kommunen.

Ole Grevald, der er den ene af to af skolens lærere, der i år er blevet hædret med Novo Nordisk Fondens Naturlærerprisen, fortalte tidligere på året, i en artikel på Astra.dk, at de stærke samarbejder skaber mere viden for alle. Ligesom Skt. Josefs Skole deler ud af  viden og erfaringer til andre skoler, har Skt. Josefs Skole også lært nyt. Det var bl.a. af en af folkeskolerne (Trekronerskolen) i byen, at Ole Grevald lærte om Lego Mindstorm.

Skt. Josefs Skole samarbejder også med erhvervsuddannelserne i og omkring Roskilde for at skabe en bedre indsigt i, hvad erhvervsuddannelserne kan tilbyde.

Skt. Josefs Skole er blot en af mange private skoler med spændende initiativer inden for det naturvidenskabelige område, som samtidigt udnytter det spillerum de har som frie og private skoler til at nytænke til inspiration for andre.

H.K.H. Prins Joachim: ”I kan flytte grænser”

Og netop det at flytte grænser blev et omdrejningspunkt for dagen og talen af H.K.H. Prins Joachim:

”I børn skal blive ved med at undre jer og være nysgerrige. Husk ikke at stoppe. Når den ydre grænse er nået, er der kommet en ny grænse, som skal nås. Så fortsæt! Med jeres nysgerrighed kommer vi langt!

Naturvidenskabs-festivalen afholdes for 20. gang, og Astra (Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed) står bag.

Astra står desuden bag den nationale science-konkurrence ’Unge Forskere’, som H.K.H. Prins Joachim er protektor for. Det var i denne egenskab, at Prinsen deltog ved arrangementet på Skt. Josefs Skole.

Kontakt

Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk