1

I uge 44 er det Spil Dansk Ugen. De seneste seks år har Giersings Realskole i Odense markeret denne landsdækkende begivenhed, og i år er ingen undtagelse. Skolen har bl.a. valgt at forlænge den daglige morgensang og naturligvis sikre, at alle morgensangene lever op til Spil Dansks krav om at være danskproducerede. Derudover samarbejder skolen med andre frie og private skoler i Odense for at hylde dansk musik i netop denne uge.

I Spil Dansk Ugen gør mange sig umage for at hylde, forny og viderebringe den danske musik. Spil Dansk Ugen byder på over 1000 musikarrangementer over hele Danmark. Også i udlandet fejres Spil Dansk bl.a. ved koncerter i Sverige, Tyskland, Italien, Canada, Singapore, Rio de Janeiro, Los Angeles, New York, Madrid og Italien. Der synges på alle verdens sprog og spilles alle slags genrer, men musikken er skabt af danske komponister, sangskrivere og/eller producerer.

Dannelse i sang og musik

På Giersings Realskole vælger de at markere Spil Dansk Ugen, fordi de synes, at det er vigtigt at hylde og værne om den danske sangskat. Desuden lægger skolen vægt på, at eleverne lærer at værdsætte danske traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønstre, noget sang og musik i høj grad kan være med til. Skoleleder Poul Pedersen fortæller:

»Vi gør i forvejen meget ud af sang og musik på skolen gennem musicals, bands, kor og morgensang. Her i Spil Dansk Ugen gør vi bare lidt mere ud af at italesætte – overfor elever og forældre – at der er eksplicit fokus på danske sange. Til morgensang synger vi alt lige fra danske salmer over Kim Larsen til Rasmus Seebach. Der er simpelthen så meget læring og dannelse i sang og musik, f.eks. skal man under morgensang lytte til andre, selv bidrage, træne opmærksomheden og lære at udtrykke sig.«

Det er karakteristisk for de private skoler, at de er bevidste om historien, kulturen og det at holde traditioner i hævd. Ligesom på Giersings Realskole konkretiseres traditionerne ofte med daglig morgensang og årlige arrangementer. De faste traditioner binder tingene sammen, og det skaber et stærkt fællesskab, at man har fælles oplevelser sammen dag for dag og år efter år. Det skaber tryghed, at skolerne står på et fundament af traditioner, samtidig med at de udvikler sig i overensstemmelse med den omkringliggende verden.

Samspil og samarbejde

Giersings Realskole har desuden et samarbejde med Odense Friskole og Lilleskolen Odense. I forbindelse med Spil Dansk Ugen mødes 50 elever fra hver skole til en hel dag med sang og musik. Dagens samspil udmunder sig i en stor koncert, hvor elevernes forældre er inviteret.

»Det giver rigtig meget at have det her partnerskab. Eleverne spiller og synger sammen på tværs af skolerne. På sådan en dag bliver der skabt nogle gode relationer skolerne imellem både for elever og lærere. Det er en succes, som vi forsøger at få udvidet til flere fynske skoler i et stort fælles musiksamarbejde«, fortæller skolelederen.simone

Kontakt

Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk