Justering i regler om prøver og eksamener i grundskolen 2021

Justering i regler om prøver og eksamener i grundskolen 2021

Aftalepartierne bag prøveaftalen af 5. februar 2021 er enedes om justering af aftalen om sommerens prøver og eksamener for elever i grundskolen. Eleverne i 9. og 10. klasse skal fortsat til de prøver, som blev aftalt den 5. februar (inklusiv en mindre justering den 12. februar). Ændringen består i, at eleverne får ophøjet deres afsluttende…

Nyt om folkeskolens prøver (nr. 10)

Nyt om folkeskolens prøver (nr. 10)

Prøveafholdelse ved lokal nedlukning I det tilfælde, hvor en skole er nedlukket tæt op til eller på en prøvedag som følge af covid-19-foranstaltninger, herunder foranstaltninger for at imødekomme sundhedsfaglige anbefalinger, skal den pågældende prøve som udgangspunkt afholdes. Skolens leder kan dog aflyse den pågældende prøve for de berørte elever, eksempelvis hvis det ikke er praktisk…

Lønreguleringer pr. 1. april 2021

Lønreguleringer pr. 1. april 2021

Medarbejder og Kompetencestyrelsen har nu offentliggjort reguleringsprocenten gældende pr. 1. april 2021. Der er i forbindelse med de netop afsluttede statslige overenskomstforhandlinger aftalt en lønstigning på 0,8 %, således at reguleringsprocenten stiger til 11,1029 %. Vi vil snarest muligt opdatere vores løntabel.

Nyt om folkeskolens prøver (nr. 9)

Nyt om folkeskolens prøver (nr. 9)

Bekendtgørelse udstedt om aflysning af folkeskolens prøver Børne- og Undervisningsministeriet har udstedt Bekendtgørelse nr. 515 af 24. marts 2021 om aflysning af folkeskolens prøver i prøveterminen maj/juni 2021 og andre midlertidige foranstaltninger som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med COVID-19. Den 29. marts blev der udsendt mail til alle skoler om udstedt bekendtgørelse…

Håndtering af midler til aktiviteter ifm. fagligt efterslæb m.v.

Håndtering af midler til aktiviteter ifm. fagligt efterslæb m.v.

De frie skoler har nu fået udbetalt de aftalte midler målrettet aktiviteter ifm. fagligt efterslæb og trivselsløft. Der er tale om et særtilskud, der bl.a. kan anvendes til supplerende undervisning, ekstraundervisning i mindre hold, tolærerordninger og lignende. Der skal ved brugen være særligt fokus på de elever, der skal til afsluttende prøver og eksaminer i…

Fornyelse af overenskomster med BUPL, 3F og HK for perioden 2021-24

Fornyelse af overenskomster med BUPL, 3F og HK for perioden 2021-24

Danmarks Private Skoler indgår i et forhandlingsfællesskab, kaldt Aftaleenheden, med de øvrige skoleforeninger. Her er foreningen direkte forhandlingspart i tre overenskomster med henholdsvis BUPL, 3F og HK. Forhandlingen af BUPL, 3F og HK-overenskomsterne er nu afsluttet Der er opnået enighed om at forny overenskomsterne for det pædagogiske personale ved frie grundskoler (BUPL); for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere,…

Ansættelse af supervisorer ifm. med test ved selvpodning

Ansættelse af supervisorer ifm. med test ved selvpodning

Test ved selvpodning skal etableres ved de gymnasiale uddannelser. Det er en mulighed, at det i løbet af foråret skal etableres på grundskolerne for udvalgte årgange. Børne- og Undervisningsministeriet har fremsendt en række retningslinjer, som skolen skal holde sig for øje i forbindelse med ansættelse af test-supervisorer. Nyansættelse Såfremt skolen ansætter nyt personale som supervisorer,…

End of content

End of content