Test ved selvpodning skal etableres ved de gymnasiale uddannelser. Det er en mulighed, at det i løbet af foråret skal etableres på grundskolerne for udvalgte årgange. Børne- og Undervisningsministeriet har fremsendt en række retningslinjer, som skolen skal holde sig for øje i forbindelse med ansættelse af test-supervisorer.

Nyansættelse

Såfremt skolen ansætter nyt personale som supervisorer, er det foreningens anbefaling, at skolen ansætter på vilkår svarende til overenskomst mellem Aftaleenheden for Frie Grundskoler og 3F.

Skolen kan i den forbindelse vælge enten at ansætte tidsbegrænset, f.eks. med udgangen af juni 2021, eller som projektopgave. Dette betyder, at ansættelsen løber, indtil der ikke længere skal selvpodes ved skolen.

Såfremt medarbejderen ansættes tidsbegrænset til udgangen af juni, betyder det, at skolen skal udbetale løn i hele perioden. Dette er uagtet, om skolen i en periode er nedlukket grundet lokale restriktioner. Såfremt opgaven bortfalder før tid, vil den enkelte medarbejder skulle opsiges med deres individuelle opsigelsesvarsel.

Hvis ansættelsen sker som projektansættelse, vil det betyde , at ansættelsen automatisk stopper, når der ikke længere er grundlag for ansættelsen, altså når påbuddet om selvpodning ophæves. Skolen vil altså hurtigt kunne afslutte ansættelsen. Skolen er dog nødsaget til at forsætte lønudbetalingen hen over sommerferien, hvis påbuddet om selvpodning ikke er ophævet inden, eller der er aftalt ferie. I ansættelsesbrevet er der som udgangspunkt indlagt ferie i ugerne 27, 28, 29 og 30.

I forbindelse med nyansættelse anbefaler vi, at skolen benytter særlige ansættelsesbrev for nyansættelse af COVID 19 test-supervisor.

Eksisterende ansatte

Såfremt skolen ønsker at tilbyde opgaven som supervisor til eksisterende medarbejdere, skal disse ansættes på deres eksisterende løn og ansættelsesvilkår. Dette kan evt. ske som en midlertidig forhøjelse af beskæftigelsesgraden. Skolen skal her være opmærksom på, at en række overenskomster kræver, at der er en konkret slutdato for en tidsbegrænset ansættelse. Dette gælder også ved midlertidig forhøjelse af beskæftigelsesgraden.

Kontakt

Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
ha@privateskoler.dk
Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk