De private skoler giver 7 samfundsløfter

De private skoler giver 7 samfundsløfter

Medlemsskolerne i Danmarks Private Skoler giver 7 samfundsløfter. Det er resultatet af vedtagelsen af et nyt fælles kodeks for samfundsansvar på foreningens årsmøde. Skolerne arbejder allerede aktivt for at gøre en forskel for samfundet. Det understreger skolerne nu gennem konkrete aktiviteter og indsatser inden for syv kernetemaer, der er til gavn for samfundet. På Danmarks…

COVID-19 | Nye restriktioner på børne- og undervisningsområdet

COVID-19 | Nye restriktioner på børne- og undervisningsområdet

På grund af den stigende smittespredning med Covid-19, er der indført en række nye tiltag. Dette gør sig også gældende på børne- og undervisningsområdet:   Mundbind på ungdomsuddannelser Elever og kursister på ungdoms- og voksenuddannelser skal bære mundbind, når de bevæger sig rundt på uddannelsesinstitutionen. Elever og kursister skal ikke bære mundbind, når de deltager…

#FPnyt nr. 3 om øveprøver, forsøg i naturfag, materialeplatformen og fritagelse for undervisning

#FPnyt nr. 3 om øveprøver, forsøg i naturfag, materialeplatformen og fritagelse for undervisning

Øveprøver januar 2021 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og Læring afvikler øveprøver igen i skoleåret 2020/2021. Tidspunktet for øveprøverne bliver 11.-15. januar 2021 (uge 2) og 18.-22. januar 2021 (uge 3). I begge uger har alle skoler mulighed for at afvikle alle prøver alle dage. Det vil sige, at det er…

Digitale landsmesterskaber i DM i Fagene

Digitale landsmesterskaber i DM i Fagene

DM i Fagene har besluttet, at landmesterskaberne i februar afvikles online. Almindeligvis afholdes landsmesterskaberne i DM i Fagene som et stort fysisk arrangement på Dokk1 i Aarhus. Finalisterne til årets DM i Fagene kommer i stedet til at konkurrere i et digitalt event. Beslutningen er truffet allerede nu for at sikre de bedste omstændigheder for…

Årsberetning 2020

Årsberetning 2020

Foreningens årsberetning 2020 er udsendt til alle medlemskoler. Årsberetningen fortæller om nogle af de mange temaer og problematikker, der har optaget foreningen i det forgangne år. Downloads Årsberetningen 2020 ÅRSBERETNING 2020 Redaktion: Karsten Suhr, Søren T. Lodahl og Simone Dalsgaard Layout: Christina Bruun Olsson Foto: Søren T. Lodahl, Simone Dalsgaard og Ebbe Forup ÅRSMØDE 2020…

Flere skoler indstillet til kommunikationspris

Flere skoler indstillet til kommunikationspris

Indtil d. 18. oktober er det muligt at indstille frie og private skoler til SEVERIN-PRISEN – en pris for god digital kommunikation. Indtil videre er tre skoler fra foreningen Danmarks Private Skoler indstillet. SEVERIN-PRISEN gives årligt til en fri skole, som er god til at bruge online medier. Tanken bag prisen er, at den frie…

COVID-19 | Aflysning af sociale arrangementer: Anbefalingen gælder foreløbig til 2. januar

COVID-19 | Aflysning af sociale arrangementer: Anbefalingen gælder foreløbig til 2. januar

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at bl.a. dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud (SFO og klub mv.) og ungdomsuddannelser aflyser sociale arrangementer. Anbefalingen er foreløbig gældende til den 2. januar 2021.  Sociale arrangementer kan for eksempel være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets/skolens/institutionens matrikel. Anbefalingen indebærer også…

Debatindlæg | Udvid fripladsordningen og giv reelt frit skolevalg til alle

Debatindlæg | Udvid fripladsordningen og giv reelt frit skolevalg til alle

Ingen skal undskylde valget af en fri og privat skole. Tværtimod skal de roses for at tage aktiv stilling. Den frie og private skoles tilbud om uddannelse og dannelse skal være for alle dem, der vil tilslutte sig skolens tilbud, herunder naturligvis skolens formål og værdigrundlag. Hverken fordomme eller økonomi skal være en hindring for…

Ny folder fra STUK | Inspiration til ungdomsuddannelsernes arbejde med specialpædagogisk støtte

Ny folder fra STUK | Inspiration til ungdomsuddannelsernes arbejde med specialpædagogisk støtte

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet en folder til ledere på ungdomsuddannelserne om arbejdet med specialpædagogisk støtte (SPS). SPS skal sikre, at elever kan uddanne sig på lige fod med andre, selv om de har en funktionsnedsættelse (f.eks. ordblindhed, angst, ADHD). Formålet med folderen er at give ledere inspiration til, hvordan de kan skabe bedre…

Ny vejledning om den skærpede underretningspligt

Ny vejledning om den skærpede underretningspligt

Børne- og Undervisningsministeriet har lavet en ny vejledning om den skærpede underretningspligt målrettet frie og private skoler. Vejledningen beskriver bl.a., hvordan man henvender sig til kommunen, hvad kommunen foretager sig, og hvilke tilbagemeldinger man kan forvente fra kommunen. Vejledningen beskriver også muligheden for underretning til Ankestyrelsen. Derudover giver vejledningen en række eksempler på situationer og tegn,…

End of content

End of content