DM i Fagene har besluttet, at landmesterskaberne i februar afvikles online.

Almindeligvis afholdes landsmesterskaberne i DM i Fagene som et stort fysisk arrangement på Dokk1 i Aarhus. Finalisterne til årets DM i Fagene kommer i stedet til at konkurrere i et digitalt event.

Beslutningen er truffet allerede nu for at sikre de bedste omstændigheder for deltagere og afviklingen af landsmesterskaberne. Selvom det naturligvis kan være svært at genskabe den særlige oplevelse fra mesterskaberne online, så tror folkene bag DM i Fagene på, at der kan skabes en tilsvarende god onlineoplevelse. DM i Fagene indeholder netop aspekter, der fungerer godt digitalt, og mon ikke der findes løsninger på, hvordan deltagernes klasse- og skolekammerater fortsat kan bakke op og få en fællesoplevelse ud af dagen.

Betryggende er det også, at når beslutningen om at afvikle DM i Fagene som et online-event allerede nu er taget, så bliver landsmesterskaberne gennemført, uanset de forhold, der kan laves skole under, når vi når til februar.

Danmarks Private Skoler er en del af konsortiet bag DM i Fagene. Vi opfordrer medlemsskolerne og deres elever til at deltage. Den indledende runde er i gang indtil 11. december. Det er gratis og nemt at deltage for alle udskolingselever. Find flere informationer på dmifagene.dk.