Taastrup Realskole sætter kost og bevægelse på skoleskemaet
| |

Taastrup Realskole sætter kost og bevægelse på skoleskemaet

Taastrup Realskole er blevet en del af det landsdækkende projekt “Generation Sunde Børn”, hvor 24 skoler gennem de næste to år skal implementere bevægelses-, madlavnings- og skærmtids-mindskende initiativer i indskolingen. Formålet er at danne trygge fællesskaber, skabe bedre trivsel og et fundament for en sund og aktiv livsstil hos eleverne.  Skoleleder Kennet Hallgren glæder sig…

Jobindblik | Virksomheder adopterer skoleklasser
| |

Jobindblik | Virksomheder adopterer skoleklasser

Kirstine Seligmanns Skole i Vejle sætter fokus på at give eleverne indblik i de uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, der findes på danske arbejdspladser. Det gør de i samarbejde med Relationsnetværket og deres projekt “Virksomheder adopterer skoleklasser”. Projektet påbegyndes i 1. klasse, hvorefter eleverne besøger en virksomhed to gange årligt gennem hele grundskoleforløbet. Virksomhedsbesøgene indebærer konkrete opgaver…

Tidlig Sprogstart | “Fransk er sjovt!”

Tidlig Sprogstart | “Fransk er sjovt!”

Tidlig Sprogstart har kontaktet Danmarks Private Skoler for at gøre opmærksom på deres projekt ”Tidlig sprogstart – fransk i 3. og 4. klasse”.  Hvordan kan man motivere elevers læring af fremmedsprog?   På forsøgsbasis er der på otte grundskoler blevet undervist i fransk i indskolingen for at undersøge, hvordan man kan fremme eleverne i deres læring…

Hvad er Dannmarks Naturfagslærerforening?

Hvad er Dannmarks Naturfagslærerforening?

Danmarks Naturfagslærerforening har kontaktet Danmarks Private Skoler for at gøre opmærksom på deres tilbud til skolerne. Danmarks Naturfagslærerforening er en forening for skoler og naturfagslærere på skolerne. Foreningen lægger vægt på at udbrede didaktisk materiale og inspiration til undervisningen i natur/teknologi, geografi, biologi og fysik/kemi.  Foreningen er drevet af medlemmer og har samarbejde med museer…

End of content

End of content