Den 1. juli 2023 træder nye regler for ansættelseskontrakter i kraft. Det er vigtigt hurtigt at forholde sig til, om dette kræver handling fra skolens side. 

Nye regler for ansættelseskontakter træder kraft 1. juli 2023.  

Foreningen anbefaler, at alle medarbejdere, der ansættes efter d. 1. juli 2023, får udleveret en ansættelseskontrakt efter de nye regler, selv om den kommende medarbejder allerede har fået udleveret en ansættelseskontrakt. 

Medarbejdere, der er ansat før d. 1. juli 2023, har ikke krav på en ny ansættelseskontrakt. Hvis en medarbejder konkret anmoder om udlevering af supplerende eller manglende oplysninger iht. de nye regler, skal dette ske senest 8 uger efter anmodningen. I forbindelse med en sådan anmodning anbefaler vi, at medarbejderen får udleveret en ny ansættelseskontrakt iht. de nye regler. 

Du kan finde de nye skabeloner på foreningens hjemmeside her

De væsentligste ændringer i reglerne for ansættelseskontrakter er: 
  • Der skal oplyses flere ting i ansættelseskontrakten 
  • Flere medarbejdere får krav på en ansættelseskontrakt 
  • Fristen for udlevering af ansættelseskontrakten er forkortet 

Du kan læse mere om nogle af de væsentligste ændringer her: 

Der skal oplyses flere ting i ansættelseskontrakten 

Som noget nyt, skal der bl.a. oplyses om:  

  • Varigheden af det fravær med løn, som medarbejderen har ret til. Det er f.eks. særlige feriedage, omsorgsdage eller seniorfridage.  
  • Information om arbejdstid, om eventuelle ordninger for overarbejde og betaling herfor samt (hvor det er relevant) ordninger for vagtændringer.   
  • Identiteten på de socialsikringsinstitutioner, som modtager sociale bidrag knyttet til ansættelsesforholdet, f.eks. Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og Arbejdsmarkedets Erhvervs Sikring (AES).
Flere medarbejdere får krav på en ansættelseskontrakt 

Medarbejdere, hvor arbejdstiden udgør mere end 3 timer i gennemsnit pr. uge i en periode på fire på hinanden følgende uger får nu krav på en ansættelseskontrakt.  

Fristen for udlevering af ansættelseskontrakten er forkortet 

Som noget nyt skal visse oplysninger gives tidligere end før. Oplysninger, så som medarbejderens titel og ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt skal gives senest syv kalenderdage efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt. Andre oplysninger, så som opsigelsesvarsler og angivelse af kollektive overenskomster, skal gives senest en måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt.  

Vi anbefaler, at skolerne udleverer alle oplysningerne samlet i en ansættelseskontrakt senest syv kalenderdage efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt. 

Du kan finde den nye lov om ansættelsesbeviser her  

Spørgsmål vedr. ansættelseskontrakter kan rettes til  

Kontakt

Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk
Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk