Sekretariatets telefonbetjening d. 22. – 24. marts 2023

Foreningens sekretariat og bestyrelse er på studieophold fra onsdag d. 22. marts og til og med fredag d. 24. marts, hvorfor der ikke er normal telefonbetjening i perioden. Det er muligt at sende mails til sekretariatets medarbejdere. Mailhenvendelser besvares så hurtigt som muligt. I tilfælde af uopsættelige spørgsmål kan kontaktoplysninger til sekretariatets ansatte findes på…

End of content

End of content