Tidligere sekretariatschef, formand for foreningen og æresmedlem, Hans Jørgen Jørgensen er død, 90 år gammel.

Efter endt uddannelse på Emdrupborg Statsseminarium blev Hans Jørgen Jørgensen i 1962 lærer på Frederikssund Private Realskole. Allerede fra begyndelsen af sin lærergerning var Hans Jørgen Jørgensen engageret i organisationsarbejde, og fra 1970 – 73 var han formand for foreningen af lærere på de private realskoler. Realskolernes lærerforening blev få år efter omdannet til en faglig organisation for lærere på alle frie skoler, nemlig Frie Skolers Lærerforening.

Fra 1973 til 1984 var Hans Jørgen Jørgensen skoleleder på Klostermarksskolen i Aalborg. Interessen for organisationsarbejde var usvækket, og efter en årrække i bestyrelsen for Danmarks Realskoleforening blev Hans Jørgen Jørgensen formand i 1979 og fortsatte i et fuldtidsjob som sekretariatschef fra 1984, indtil han gik på pension i 1994. Danmarks Realskoleforening videreføres i dag som interesseorganisationen Danmarks Private Skoler, og her var Hans Jørgen Jørgensen naturligvis æresmedlem, og har bl.a. deltaget i de fleste af foreningens årsmøder, siden han var aktiv.

Hans Jørgen Jørgensen boede i Faaborg og blev 90 år gammel.