Finanslov 2021 | De frie og private skoler

Finanslov 2021 | De frie og private skoler

Der er indgået en politisk aftale om Finansloven 2021. Her er de punkter i finansloven, der har særlig betydning for medlemsskolerne. Grundskolerne For finansåret 2021 sker der som udgangspunkt ikke ændringer i de frie grundskolers tilskud. Koblingsprocenten vil fortsat være fastsat til 76%. Generelt falder grundskoletaksterne dog. Dette skyldes en lavere pl-regulering end tidligere, samt…

Ny feriebestemmelse aftalt i BUPL-overenskomsten 2018-2021

Ny feriebestemmelse aftalt i BUPL-overenskomsten 2018-2021

Overenskomstparterne BUPL og Aftaleenheden (skoleforeningerne) har aftalt en ny feriebestemmelse, der bliver implementeret i den nuværende overenskomst 2018-2021. Feriebestemmelsen træder i kraft pr. 1. januar 2021 og erstatter den nuværende § 4 i overenskomsten 2018-2021. Den vil gælde for skoler, der har tiltrådt overenskomsten. Feriebestemmelsen gælder for kombinationsansatte Feriebestemmelsen vil udelukkende finde anvendelse for det…

#FPnyt nr. 5 om karakterer ved digitale selvrettende prøver, øveprøver, særlige prøvevilkår og forsøgsprøver i naturfag

#FPnyt nr. 5 om karakterer ved digitale selvrettende prøver, øveprøver, særlige prøvevilkår og forsøgsprøver i naturfag

Formidling af karakterer ved digitale selvrettende prøver Fra den 6. januar 2021 kan karaktererne for de digitale selvrettende prøver tilgås på testogprøver.dk af medarbejdere med rettigheden Inst. ledelse. For prøverne FP9 Dansk, læsning og retskrivning, FP9 Matematik uden hjælpemidler, skal eleverne hurtigst muligt have besked om deres karakter. For de digitale selvrettende dele af sprogfagsprøverne…

Herlufsholm: Både skolen og eleverne skal være med til at gøre en forskel
| |

Herlufsholm: Både skolen og eleverne skal være med til at gøre en forskel

Den traditionsrige Herlufsholm Skole har altid haft en ambition om at uddanne unge mennesker, der kan tage ansvar og gøre en forskel i samfundet. Skolen sætter nu yderligere fokus på social dannelse og har samtidig besluttet at udvide sin fripladsordning.

Debatindlæg | Skolen har ikke behov for flere symboltolkende akademikere

Debatindlæg | Skolen har ikke behov for flere symboltolkende akademikere

Af SØREN TONNESEN LODAHL Sekretariatschef – Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier Skal stigende kompleksitet og politiske interesser betyde, at skolen skal ledes af generalister og akademikere? Nej. Det er ikke det, vores skoler har brug for. Der er brug for god og nærværende ledelse, der har dyb viden og indsigt i skolens processer…

Minimumsnormeringer | Aftale om midler på plads

Minimumsnormeringer | Aftale om midler på plads

Regeringen og støttepartierne er blevet enige om en aftale for minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. I aftalen følger der ti initiativer, som skal styrke og sikre en udmøntning af midlerne til minimumsnormeringer – midler som også skal tilgå de private og selvejende institutioner.

DR laver juleafslutningsprogram for skoler: ”Morgensang – skolernes juleafslutning”.

DR laver juleafslutningsprogram for skoler: ”Morgensang – skolernes juleafslutning”.

På skolerne er det svært at holde den fælles traditionelle juleafslutning pga. restriktioner og anbefalinger i forbindelse med Corona-situationen. DR vil gerne hjælpe til, så sidste dag før juleferien bliver hyggelig og rar. Derfor har DR lavet juleafslutningsprogrammet ”Morgensang sender skolerne på juleferie”. Der bliver lagt op til en hyggelig stund med julestemning, musik, varme,…

End of content

End of content