Formidling af karakterer ved digitale selvrettende prøver

Fra den 6. januar 2021 kan karaktererne for de digitale selvrettende prøver tilgås på testogprøver.dk af medarbejdere med rettigheden Inst. ledelse. For prøverne FP9 Dansk, læsning og retskrivning, FP9 Matematik uden hjælpemidler, skal eleverne hurtigst muligt have besked om deres karakter. For de digitale selvrettende dele af sprogfagsprøverne og FP10 Dansk, del 1, skal karaktererne hurtigst muligt efter den 6. januar sendes til censor. Elevernes uni-login og karakterer kan trækkes ud i et regneark, der kan sendes til censor. Se brugervejledning til folkeskolens prøver på stil.dk/support under prøveresultater.

 

Øveprøver i januar 2021

Der er i uge 2 og 3 i januar 2021 mulighed for, at skolerne kan afvikle alle prøverne fra prøveterminen maj 2019 i testogprøver.dk – med undtagelse af prøverne i fysik/kemi, biologi og geografi, hvor eksempelprøverne vises. Eksempelprøverne ligger allerede frit tilgængelige på eksempelprøvesiden på testogprøver.dk, så hvis skolen forventer at anvende disse prøver ved øveprøverne, kan det være en overvejelse at vente med at vise eleverne eksempelprøverne. Husk at foretage booking til øveprøverne. Booking er åben helt frem til prøvernes begyndelse. Læs mere om øveprøver på Folkeskolens prøvers hjemmeside.

 

Nye regler for prøven i idræt for elever med langvarige funktions-nedsættelser og alvorlig sygdom

Den 3. december 2020 er der trådt nye regler i kraft, som sikrer en særdeles begrænset gruppe af elever, der har langvarige funktionsnedsættelser eller alvorlig sygdom, mulighed for andet udtræk af prøvefag end idræt. Læs mere her reglerne på uvm.dk/fp.

Vejledning om særlige prøvevilkår og fritagelse er offentliggjort

Styrelsen har revideret vejledningen om prøve på særlige vilkår og fritagelse. Denne version af vejledningen er gennemskrevet med det formål at gøre den mere læsevenlig og at præcisere visse emner. Reglerne om særlige prøvevilkår og fritagelse er ikke ændret. Vejledning om prøve på særlig vilkår og fritagelse kan findes på styrelsens hjemmeside. Skoleåret 2020/2021.

 

Forsøgsprøver i fysik/kemi, biologi og geografi

I prøveterminen maj/juni 2020 skulle de nye skriftligeudtræksprøver i fysik/kemi, biologi og geografi have værettaget i brug for første gang. På grund af aflysningen afprøverne blev de ikke taget i brug. Derfor vil det iprøveterminen maj/juni 2021 være første gang, at de nyeprøver, der varer 60 minutter i stedet for de tidligere 30minutter, bruges i prøvesammenhæng.

Ved prøverne i prøveterminen maj/juni 2021 vil der bliveafholdt et forsøg med skriftlige udtræksprøver i fysik/kemi,biologi og geografi. En række skoler har i efteråret deltaget ipilotafprøvningen af forsøgsprøverne. I prøveterminenmaj/juni 2021 vil disse skoler kunne aflæggeforsøgsprøverne i stedet for de nye, almindelige prøver. Alleskoler, der ikke deltager i forsøget, skal aflægge de nye,almindelige prøver, der varer 60 minutter, og afvikles itestogprøver.dk på normal vis.

 

God jul og godt nytår!

God jul og godt nytår!Kontor for Prøver, Eksamen og Test ønskeralle en glædelig jul og et godt nytår!På gensyn i 2021.

FPnyt5 kalender