Hvad mister vi, hvis den bredt funderede 10. klasse forsvinder?

Hvad mister vi, hvis den bredt funderede 10. klasse forsvinder?

Flere unge skal vælge erhvervsuddannelser. For at nå det mål ønsker regeringen og partierne bag EUD-aftalen, at 10. klasse fremover skal være en indgang til erhvervsuddannelserne. Men hvad med de elever, der ønsker at gå en anden uddannelsesvej, og som har gavn af det ekstra skoleår? Det er en anerkendt problemstilling, at der er for…

DM i Fagene: De stolte nørder

DM i Fagene: De stolte nørder

Der er mange frie og private skoler repræsenteret i DM i Fagene. Centralt for konkurrencerne til DM i Fagene er den casebaserede tilgang, hvor det anvendelsesorienterede er i fokus. Sigtet er, at DM i Fagene skal styrke deltagernes evne til at koble skolens fag med omverdenen og videreuddannelse samt det fremtidige arbejdsmarked.

Fakta: Karakteristika for de private skoler

Fakta: Karakteristika for de private skoler

Hvad sker der, hvis man undersøger privatskolerne generelt og lokalt på en række parametre? Vil man se nogle særlige mønstre, når man ser på skolernes geografi, elevsammensætning og faglige løfteevne generelt, og vil man se nogle mønstre, når man sammenligner privatskolerne med deres socialt og geografisk sammenlignelige nabofolkeskoler? Grundskolen i Danmark er udgangspunkt for megen…

Folkeskolen bliver ikke reddet af, at vi begrænser forædrenes frie skolevalg

Folkeskolen bliver ikke reddet af, at vi begrænser forædrenes frie skolevalg

KOMMENTAR i Information d. 16. januar 2019: Karsten Suhr, Peter Bendix Pedersen og Uffe Rostrup, hhv. formand for Danmarks Private Skoler, formand for Dansk Friskoleforening og formand for Frie Skolers Lærerforening kommenterer skolebestyrelsesmedlem Janus Boyes debatindlæg fra den 3. januar “Der er for mange fordele ved at sende sine børn i privatskole”.  Formændene for de…

End of content

End of content