473 finalister er i dag samlet på Dokk1 i Aarhus til Landsmesterskabet i DM i Fagene. Der bliver dystet individuelt og i hold, og de frie- og private skoler er stærkt repræsenteret i alle fag. Formålet med DM i Fagene er at sætte fokus på den faglige udvikling hos eleverne under overskriften ”De stolte nørder”. Danmarks Private Skoler er del af konsortiet bag DM i Fagene og håber, at konkurrencens store deltagerantal gør, at konkurrencen har liv i mange år frem i tiden.

9500 elever har været med i de regionale mesterskaber i DM i Fagene, der sluttede med udgangen af november. Her blev der dystet i fagene: Dansk, matematik, engelsk, historie og biologi, både individuelt og i hold. Kigger man ned over listerne med finalister fra de regionale mesterskaber, kan man se, at mange forskellige skoler er repræsenteret, både blandt folkeskolerne og de frie og private skoler. DM i Fagene nyder altså stor opmærksomhed ude på landets skoler.

Mange nørder på de frie og private skoler

Der er mange frie og private skoler repræsenteret i dagens finale. En af dem er Sorø Privatskole, som er repræsenteret i flere fag og i den tværfaglige holdkonkurrence. Fra skolens 8. årgang deltager holdet NerdAlert, som består af 10 elever.

»Jeg tror, det er en fordel, at flere af os var med sidste år. Sidste år var vi meget stolte af, at være det eneste hold, som var med fra 7. klasse. Selvfølgelig vil man rigtig gerne vinde, men det er også en kæmpe oplevelse at være med, og det er sjovt at se, hvor mange andre kloge, der er. Man føler, der er et stort tidspres og et pres fra gruppen. Ikke dårligt ment. Man vil bare gerne præstere. Det giver meget til ens sammenhold, « udtaler en af eleverne på vegne af holdet.

Derudover deltager bl.a. Sofie fra 7. klasse i faget dansk. Hun kom på 1. pladsen ved det regionale mesterskab og ser frem til en lærerig oplevelse:

»Jeg synes, det er meget fedt. Det havde jeg slet ikke regnet med. Jeg tror, det bliver en lærerig oplevelse. Det kunne være mega fedt at vinde, men jeg regner ikke med det«.

#destoltenørder

Formålet med DM i Fagene er at sætte fokus på fagligheden under overskriften ”De stolte nørder”. Elevernes interesse for fagene skal stimuleres gennem deltagelse i DM i Fagene, og mesterskaberne skal være med til at underbygge et læringsmiljø, hvor lysten til at dygtiggøre sig bliver opfattet positivt blandt eleverne.

   Centralt for konkurrencerne til DM i Fagene er den casebaserede tilgang, hvor det anvendelsesorienterede er i fokus. Sigtet er, at DM i Fagene skal styrke deltagernes evne til at koble skolens fag med omverdenen og videreuddannelse samt det fremtidige arbejdsmarked.

   DM i Fagene er ikke et arrangement, der står alene. Formålet er, at aktiviteterne før, under og efter mesterskaberne skal være et supplement til den daglige undervisning på skolerne og brobygger til elevernes videre vej i uddannelsessystemet. Konsortiet bag DM i fagene er sat i verden for at sikre projektets formål. Konsortiet spænder bredt, men fælles for alle aktørerne er ønsket om at bidrage til udviklingen af en motiverende, interessant og udfordrende grundskole for alle elever. Danmarks Private Skoler glæder sig til at fortsætte samarbejdet.

På billedet ses holdet NerdAlert fra Sorø Privatskole.

I finalen møder de også elever fra andre medlemsskoler:

– Tolstrup-Stenum Friskole

– Skipper Clement Skolen

– Forældreskolen

– Forberedelsesskolen

– Sct. Ibs Skole

– Skt. Josefs Skole

– Johannesskolen

– Niels Steensens Gymnasium

– Ådalens Privatskole

– Ingrid Jespersens Gymnasieskole

– Frederiksberg Privatskole

– Greve Privatskole

Kontakt

Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk

Send sikker mail til Simone. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

  • Souschef i foreningens sekretariat
  • Ansvarlig for strategisk kommunikation
  • Interessevaretagelse
  • Pressehåndtering

Rådgivning:

  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning