Konference for gymnasieledelse og grundskoleledelse ved de private gymnasier

Konference for gymnasieledelse og grundskoleledelse ved de private gymnasier

Konference samt til møde for gymnasiets pædagogiske ledere. Velkommen til spændende kursusdage på Hotel Svendborg d. 13.-14. september 2022. Der vil være oplæg om Oure Kostgymnasium vil stå for de socialt arrangement, der foregår inden middagen tirsdag aften. Møde for gymnasiets pædagogiske ledere Mandag d. 12/9 afholdes der møde for gymnasiets pædagogiske ledere.

Folkemødet | ”Hvordan ser de frie skoler deres sociale ansvar?”

Folkemødet | ”Hvordan ser de frie skoler deres sociale ansvar?”

På Folkemødets anden dag inviterer vi, Danmarks Private Skoler, sammen med Frie Skolers Lærerforening, til et debatarrangement om skolers sociale ansvar, elevfordeling og det frie skolevalg. Overskriften på folkemødedebatten er ”Hvordan ser de frie skoler deres sociale ansvar?”. Nærmest til at svare på det spørgsmål er nok formand for Frie Skolers Lærerforening, Monica Lendal Jørgensen…

I august træder den nye barselslov i kraft

I august træder den nye barselslov i kraft

De nye barselsregler vil gælde for børn født fra og med den 2. august 2022 Fra august vil forældre skulle planlægge deres barsel efter den nye barselmodel, der fordeler ugerne mellem de to forældre mere ligeligt. Der mangler dog stadig at udkomme en revideret udgave af barselsaftalen, der fortæller noget om antallet af orlovsuger med…

Folkemødet 2022 | Er embedsværkets magt et demokratisk problem?

Folkemødet 2022 | Er embedsværkets magt et demokratisk problem?

Det er de folkevalgte politikere, der beslutter landets love, men det er embedsværket i ministerierne, der udmønter og fortolker disse i bl.a. bekendtgørelser og vejledninger. Er der levnet for meget rum til embedsværkets fortolkning af de beslutninger, der er truffet af politikerne i Folketinget? Hvilke konsekvenser har eller kan det have for borgere, organisationer eller…

Folkemødet: Fremtidens 10. klasse – alment dannende eller erhvervsrettet?

Folkemødet: Fremtidens 10. klasse – alment dannende eller erhvervsrettet?

Er der i en tid med mangel på faglærte fortsat råd og plads til en almendannende 10. klasse? Det diskuteres der på Frie Skolers Lærerforenings event på Folkemødet i dag, hvor Danmarks Private Skoler er inviteret til at deltage. Den almene 10. klasse er igen til debat. Det sker fra tid til anden, at ’10….

Har jeres skole besvaret Kommunernes Skoletrafiktest?

Har jeres skole besvaret Kommunernes Skoletrafiktest?

Rådet for sikker trafik har sendt denne information: Kommunernes Skoletrafiktest undersøger årligt, om grundskolerne underviser i den obligatoriske trafikundervisning. Formålet med testen er at styrke trafikundervisningen og dermed sikre, at alle elever – når de forlader 9. klasse – har fået undervisning i, hvordan de kan færdes sikkert i trafikken til fods, på cykel og…

Nyt cirkulære | Ændrede regler ifm. ansættelse af pensionerede lærere

Nyt cirkulære | Ændrede regler ifm. ansættelse af pensionerede lærere

Pr. 1. juni 2022 trådte et nyt cirkulære om ansættelsesvilkår for pensionerede læreransatte i kraft. Dette har både betydning for ’pensionerede lærere’, der er ansat på skolen og for ´pensionerede lærere’, der skal ansættes på skolen. Den 1. juni 2022 trådte et nyt cirkulære om ansættelsesvilkår for pensionerede læreransatte i kraft. Cirkulæret omfatter grundskolelærere, børnehaveklasseledere…

Marker ’Den Europæiske Sprogdag’ d. 26. september 2022

Marker ’Den Europæiske Sprogdag’ d. 26. september 2022

Marker Den Europæiske Sprogdag 2022, så vi sammen kan skabe mere interesse for fremmedsprog.  Den Europæiske Sprogdag finder sted d. 26. september 2022. Nationalt Center for Fremmedsprog præsenter her nogle af de aktiviteter, som skolen kan vælge at koble sig på. Der er aktiviteter for både undervisere og elever: Sprog bygger broer – online event…

End of content

End of content