Danmarks Private Skoler har udarbejdet tre workshops, der kan inspirere til arbejdet med ’Kodeks – de 7 samfundsløfter’ på skolen.

Materialet til de tre workshops er tilrettelagt, så det er brugbart, uanset hvor langt I som skole er i arbejdet med ”Kodeks – de 7 samfundsløfter”.

Print materialet ud til deltagerne og bliv guidet igennem inspirerende workshops for skolens ledelse, bestyrelse og andre aktører.

Workshop 1 | Kodeks – de 7 samfundsløfter på vores skole – Hvorfor og hvordan på vores skole?

Temaer:

Motivet for at arbejde med kodeks – de 7 samfundsløfter

Status på, hvor langt I er kommet med arbejdet

Projektstyring: Hvem, hvad og hvornår?

Ejerskab og motivation for arbejdet

Workshop 2 | Kodeks – de 7 samfundsløfter på vores skole – Kom i gang med arbejdet med de 7 samfundsløfter.

Temaer:

Hvor har I allerede indsatser og aktiviteter, og hvem er de til gavn for?

Hvilke(t) samfundsløfter er mest udfordrende – hvad gør vi ved det?

Workshop 3 | Kodeks – de 7 samfundsløfter på vores skole – Det konkrete arbejde med et af de 7 samfundsløfter.

Temaer:

Udvælgelse af ét samfundsløfte, som der skal gøres status på

Idéer til indsatser og aktiviteter

Afklaring af motiver og målgrupper

Workshopmaterialet:

Workshop-introduktion. Hvad er Kodeks – de 7 samfundsløfter? Hvad skal skolerne?

Workshop 1. Hvorfor og hvordan på vores skole?

Workshop 2. Kom i gang med arbejdet med de 7 samfundsløfter

Workshop 3. Det konkrete arbejde med ét af de 7 samfundsløfter