Nyt om ministeriets it-løsning til sprogvurderinger

Nyt om ministeriets it-løsning til sprogvurderinger

Fra august 2021 har kommuner, dagtilbud og skoler kunnet anvende ministeriets gratis it-løsning, Sprogvurdering.dk, til registrering af sprogvurderinger af børn på dagtilbuds- og børnehaveklasseområdet med ministeriets sprogvurderingsværktøjer “Sprogvurdering 2 år” og “Sprogvurdering 3-6”. I november 2022 er systemet blevet opgraderet med nye funktioner – bl.a. en række nye overbliksvisninger af resultater af sprogvurderinger på kommune-,…

Konference om dysleksi/ordblindhed

Konference om dysleksi/ordblindhed

Foreningen inviterer skolerne til konference om dysleksi/ordblindhed. Det er anden gang foreningen afholder denne konference, og vi ser frem til en spændende dag og starten på en ny tradition. Program Rød, gul eller grøn score på Ordblindetesten og indsatser og støtte på basis heraf v. Trine Nobelius og Lisa Folmer Wessman fra Styrelsen for Undervisning…

Nye regler vedrørende omsorgsorlov

Nye regler vedrørende omsorgsorlov

Fra august 2022 indføres nye regler vedrørende en omsorgsorlov. Konsekvensen er, at alle medarbejdere har ret til omsorgsorlov i 5 dage i hvert kalenderår. Ikke afholdte omsorgsdage ved kalenderårets udgang bortfalder. Som en overgangsordning har medarbejderne ret til 2 dages omsorgsorlov i 2022. Omsorgsorloven er ulønnet. Omsorgsorloven kan afvikles som enkeltdage eller som en samlet…

End of content

End of content