Nyt om ministeriets it-løsning til sprogvurderinger

Nyt om ministeriets it-løsning til sprogvurderinger

Fra august 2021 har kommuner, dagtilbud og skoler kunnet anvende ministeriets gratis it-løsning, Sprogvurdering.dk, til registrering af sprogvurderinger af børn på dagtilbuds- og børnehaveklasseområdet med ministeriets sprogvurderingsværktøjer “Sprogvurdering 2 år” og “Sprogvurdering 3-6”. I november 2022 er systemet blevet opgraderet med nye funktioner – bl.a. en række nye overbliksvisninger af resultater af sprogvurderinger på kommune-,…

Konference om dysleksi/ordblindhed

Konference om dysleksi/ordblindhed

Foreningen inviterer skolerne til konference om dysleksi/ordblindhed. Det er anden gang foreningen afholder denne konference, og vi ser frem til en spændende dag og starten på en ny tradition. Program Rød, gul eller grøn score på Ordblindetesten og indsatser og støtte på basis heraf v. Trine Nobelius og Lisa Folmer Wessman fra Styrelsen for Undervisning…

Nye regler vedrørende omsorgsorlov

Nye regler vedrørende omsorgsorlov

Fra august 2022 indføres nye regler vedrørende en omsorgsorlov. Konsekvensen er, at alle medarbejdere har ret til omsorgsorlov i 5 dage i hvert kalenderår. Ikke afholdte omsorgsdage ved kalenderårets udgang bortfalder. Som en overgangsordning har medarbejderne ret til 2 dages omsorgsorlov i 2022. Omsorgsorloven er ulønnet. Omsorgsorloven kan afvikles som enkeltdage eller som en samlet…

Overenskomsthåndbog for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2021-24

Overenskomsthåndbog for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2021-24

I samarbejde med de øvrige skoleforeninger og Frie Skolers Lærerforening har Danmarks Private Skoler sammenfattet en overenskomsthåndbog for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler. Håndbogen samskriver de cirkulærer, der ligger til grund for ansættelsesvilkårene for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskolen, hvilket tilsammen udgør den gældende overenskomst. Håndbogen indeholder link til øvrige relevante bestemmelser. Overenskomsthåndbog for…

Konference for gymnasieledelse og grundskoleledelse ved de private gymnasier

Konference for gymnasieledelse og grundskoleledelse ved de private gymnasier

Konference samt til møde for gymnasiets pædagogiske ledere. Velkommen til spændende kursusdage på Hotel Svendborg d. 13.-14. september 2022. Der vil være oplæg om Verdenssituationen og skolen, v. international korrespondent Steffen Gram, Danmarks Radio Forældresamarbejde i det private gymnasium – en særlig styrke eller en fremtidig udfordring, v. rådgiver Rikke Alice Bille, Skole og Forældre…

Indskrænkning af skolernes frihedsrettigheder – Danmarks Private Skoler siger klart nej!
|

Indskrænkning af skolernes frihedsrettigheder – Danmarks Private Skoler siger klart nej!

Danmarks Private Skoler har, sammen med de øvrige skoleforeninger, Frie Skolers Ledere samt FSL, afgivet et fælles høringssvar med en klar afvisning af ønsket om at stramme og indskrænke de frihedsrettigheder, som de frie grundskoler bygger på.

Finanslov 2022

Finanslov 2022

Regeringen og  Socialistisk Folkeparti, Radikale, Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne offentliggjorde d. 7. december deres aftale om Finanslov for 2022. Der er ikke meget nyt for vores skoler ift. det fremsatte finanslovforslag, men blot nogle mindre opmærksomhedspunkter. Grundskolerne For finansåret 2022 sker der som udgangspunkt ikke ændringer i de frie grundskolers tilskud. Koblingsprocenten vil fortsat…

Indvielse af ny skolebygning på Kirstine Seligmanns Skole

Indvielse af ny skolebygning på Kirstine Seligmanns Skole

Skolen inviterer torsdag d. 14. oktober til indvielse af deres nye bygning på hjørnet af Ørstedsgade/Nørrebrogade. Bygningen rummer en ny multihal med omklædningsfaciliteter, nye klasseværelser med tilhørende grupperum, nyt billedkunstlokale, naturfags- og teknologilokale samt en hel overetage til faget håndværk/design samt en byhave/skolehave. Tilmelding kan ske til Helle Agger Nøddelund på HE@kssvejle.dk senest d. 4….

End of content

End of content