SPS gælder nu også for de private gymnasiale uddannelser

SPS gælder nu også for de private gymnasiale uddannelser

Den 21. juni 2019 trådte en ny bekendtgørelse i kraft, der indebærer, at den almene specialpædagogiske støtteordning (SPS) udvides til også at gælde de private institutioner for gymnasiale uddannelser. Den nye bekendtgørelse indebærer, at tilskud til specialpædagogisk bistand til de private institutioner for gymnasiale uddannelser fremover administreres efter samme regler, som gælder for de øvrige…

End of content

End of content