Den 21. juni 2019 trådte en ny bekendtgørelse i kraft, der indebærer, at den almene specialpædagogiske støtteordning (SPS) udvides til også at gælde de private institutioner for gymnasiale uddannelser.

Den nye bekendtgørelse indebærer, at tilskud til specialpædagogisk bistand til de private institutioner for gymnasiale uddannelser fremover administreres efter samme regler, som gælder for de øvrige gymnasiale uddannelser.

Tilskud til SPS vil således fremadrettet blive udbetalt efter en refusionsmodel, hvor uddannelsesinstitutionen selv anmoder om refusion svarende til de afholdte udgifter. Det bliver i den forbindelse en tilskudsbetingelse, at styrelsen senest har modtaget institutionens anmodning om refusion 30 dage efter, at udgiften er afholdt. 

Kontakt

Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk