Finanslovsforslag 2021

Finanslovsforslag 2021

Den socialdemokratiske regering har d.d. fremsat forslag til Finanslov 2021, herunder forslag til tilskudsforhold for såvel frie grundskoler som private gymnasiale uddannelser.  Frie grundskoler For finansåret 2021 foreslås der ingen ændringer. Koblingsprocenten vil fortsat være fastsat til 76%. Dette er foreningen naturligvis tilfreds med. Grundskolerne skal dog være opmærksomme på, at taksterne falder. Dette skyldes…

Kommentar | Karsten Suhr kommenterer en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Kommentar | Karsten Suhr kommenterer en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har fremlagt en ny analyse om elevtilgangen til frie og private skoler. Analysen konkluderer, at børn fra – det AE betegner som – ”overklassen” og “den højere middelklasse” i stigende grad går i frie grundskoler, og at udviklingen særligt sker uden for de større byer. Find analysen her. I den forbindelse har…

COVID-19 | Opdateret information fra Sundhedsstyrelsen

COVID-19 | Opdateret information fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen har opdateret informationen om, hvad skoler, dagtilbud og ungdomsuddannelser bør gøre ved tilfælde af smitte med COVID-19. Materialet beskriver, hvordan ledelsen på skolen skal forholde sig, når de får besked om, at en elev eller medarbejder er smittet. Det beskrives, hvem der skal sendes hjem, hvem der skal have foretaget test, og hvornår man må…

COVID-19 | Nye bekendtgørelser. Nødundervisning og dimensionering i dagtilbud

COVID-19 | Nye bekendtgørelser. Nødundervisning og dimensionering i dagtilbud

Børne- og Undervisningsministeriet har udstedt tre nye bekendtgørelser i relation til COVID-19*, bl.a. en ny bekendtgørelse om regler vedr. nødundervisning i skoler samt muligheden for midlertidig dimensionering i dagtilbud. Bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af COVID-19 foranstaltninger (retsinformation.dk). Den nye bekendtgørelse træder i…

#FPnyt nr. 1 om semesterprøver, årsplan, praktisk/musiske fag, prøveansvarlig og indsigt i bedømmeres notater

#FPnyt nr. 1 om semesterprøver, årsplan, praktisk/musiske fag, prøveansvarlig og indsigt i bedømmeres notater

Tilmelding og booking til semesterprøver Tilmeldingen af elever til semesterprøver i december2020 åbner mandag den 14. september 2020. I prøvemappen uvm.dk/fp kan du under prøvetilrettelæggelse læse mere om tilmelding og semesterprøver. Fristen for tilmelding er den 1. oktober 2020. Der åbnes for booking i testogprøver.dk den 23. oktober 2020.Styrelsen sender ultimo august 2020 en mail…

Debatindlæg i Politiken Skoleliv: Politikerne bør øve sig i den svære kunst at blande sig uden om

Debatindlæg i Politiken Skoleliv: Politikerne bør øve sig i den svære kunst at blande sig uden om

Hvis man virkelig mener, at folkeskolerne skal have mere frihed, kan de starte med at kigge på det lag af politikere og forvaltninger, der ligger mellem Christiansborg og lærer Hansen ude i klasseværelset, skriver Karsten Suhr, formand for privatskolerne. Styringen af folkeskolerne har taget overhånd, og den spændetrøje, der er påsat lederne og lærerne på…

Inden slut august: Anderledes ferieplacering af efterårsferie for lærerne skal varsles

Inden slut august: Anderledes ferieplacering af efterårsferie for lærerne skal varsles

ØNSKER SKOLEN AT PLACERE EFTERÅRSFERIEN ANDERLEDES, END DET FREMGÅR I ORGANISATIONSAFTALEN FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE, SKAL SKOLEN VARSLE DET INDEN UDGANGEN AF AUGUST.  Pr. 1 august 2020 trådte ændringerne for feriens placering i organisationsaftalen for lærere og børnehaveklasseledere i kraft. Ændringerne er de samme som vi tidligere har gjort opmærksom på – se nyhed her. Dette er derfor blot…

Byggede virtuel verden op fra bunden: Privatskolelærer vinder pris for fjernundervisning

Byggede virtuel verden op fra bunden: Privatskolelærer vinder pris for fjernundervisning

Nanna Filt Christensen fra Taastrup Realskole vinder Årets Fjernunderviser under Politikens Undervisningspris 2020. Hun har gjort sig fortjent til prisen ved sin håndtering af matematikundervisningen for 4. klasse under skolelukningen ifm. corona-pandemien i foråret. På den frie og private Taastrup Realskole hyldes lærer Nanna Filt Christensen. Under skolenedlukningen   omlagde hun den almindelige klasseundervisning til meningsfuld…

COVID-19 | Krav om mundbind i den kollektive trafik

COVID-19 | Krav om mundbind i den kollektive trafik

Et krav brug af mundbind i den kollektive trafik kommer til at gælde fra lørdag 22. august på alle tider af døgnet. Dog vil visse persongrupper være undtaget, bl.a. børn under 12 år. På baggrund af det stigende smittetryk anbefaler Sundhedsstyrelsen nu brug af mundbind i den kollektive trafik i hele landet på alle tidspunkter…

Karrebæksminde Privatskole: Vi vil kunne støtte, når vi opdager en udfordring
| |

Karrebæksminde Privatskole: Vi vil kunne støtte, når vi opdager en udfordring

Der ses en stigning i antallet af børn og unge med angst. Det ønsker Karrebæksminde Privatskole at være rustet til at klare. Skolen har derfor fået uddannet en vejleder i angsthåndtering.

Påmindelse om varsling af anderledes ferieplacering for lærerne

Påmindelse om varsling af anderledes ferieplacering for lærerne

Ønsker skolen at placere efterårsferien anderledes, end det fremgår i organisationsaftalen for lærere og børnehaveklasseledere, skal skolen varsle det inden udgangen af august.  Den første del vedrører efterårsferien: Hvis ikke skolen inden udgangen af august måned træffer anden bestemmelse, anses ferien for afholdt de 5 hverdage i den uge, hvor skolens elever holder efterårsferie. Den…

Gratis undervisningsmateriale og undervisningsforløb ifm. besøg ved DM i Skills

Gratis undervisningsmateriale og undervisningsforløb ifm. besøg ved DM i Skills

UU-centrene i Trekantområdet er gået sammen om at lave materialer og et undervisningsforløb til udskolingsklasser, der besøger DM i Skills 2021. DM i Skills afholdes i Messe C i Fredericia d. 4.-6. februar 2021.Formålet med materialet er at forberede eleverne til at få et meningsgivende besøg til DM i Skills. Initiativtagerne bag afholder masterclasses for…

Fra BUVM | Nye gymnasiale læreplaner

Fra BUVM | Nye gymnasiale læreplaner

Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt nyheden om ”Nye gymnasiale læreplaner”. De nye og reviderede læreplaner omfatter: Almen sprogforståelse (stx og hhx) Samfundsfag C (stx) Samfundsfag B (hf) Biologi B (hf) o Spansk fortsættersprog B og A (stx og hhx) De nye læreplaner har været i høring og er nu tilgængelige på ministeriets hjemmeside. Det samme…

Deltag i Danmarks største konkurrence i skolens fag

Deltag i Danmarks største konkurrence i skolens fag

Deltag i DM i Fagene 2020. Det kræver ikke tilmelding at deltage i den indledende runde fra 31/8 til 11/12. Fra den indledende runde er det muligt at kvalificere sig til landsmesterskaberne i februar 2021. DM i Fagene er en landsdækkende konkurrence for 7., 8. og 9. årgang. Formålet med DM i Fagene er at…

End of content

End of content