Ønsker skolen at placere efterårsferien anderledes, end det fremgår i organisationsaftalen for lærere og børnehaveklasseledere, skal skolen varsle det inden udgangen af august. 

Pr. 1 august 2020 trådte ændringerne for feriens placering i organisationsaftalen for lærere og børnehaveklasseledere i kraft. Ændringerne er de samme som vi tidligere har gjort opmærksom på – se nyhed her. Dette er derfor blot en påmindelse til skolerne om, at hvis placeringen af ferien ikke passer med skolens behov, kan skolen vælge at varsle feriens placering anderledes.

I organisationsaftalen er ferien placeret med:

  • 5 dage i skolernes efterårsferie
  • sidste 18 hverdage i juli
  • 2 første hverdage i august

Der er tale om en tilbagefaldsregel for feriens placering. Det betyder, at feriens placering i organisationsaftalen vil være gældende, medmindre andet varsles fra skolen.

Hvis skolen vælger at varsle ferien anderledes, skal skolen være ekstra opmærksom på hvor meget ferie, der er optjent vs. den ønskede ferieplacering fra skolen.

Hvis den ønskede ferieplacering fra skolen kræver brug af reglerne om ferie på forskud, skal der indgås en individuel aftale mellem skolen og den enkelte lærer herom.

Varsles en anderledes placering af ferien skal skolen desuden være opmærksom på varslingsfristerne, og at fristerne er todelt.

Den første del vedrører efterårsferien:

Hvis ikke skolen inden udgangen af august måned træffer anden bestemmelse, anses ferien for afholdt de 5 hverdage i den uge, hvor skolens elever holder efterårsferie.

Den anden del vedrører ferien i juli og august måned:

Hvis ikke skolen inden udgangen af marts måned træffer anden bestemmelse, anses ferien for afholdt med de sidste 18 hverdage i juli måned samt de 2 første hverdage i august måned.

For yderligere rådgivning ifm. den nye ferieplacering kontakt foreningens sekretariat:

Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
ha@privateskoler.dk
Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk