B5I1640

 NYHEDER OG ORIENTERINGER:

Ny ferielov – Husk at varsle ferie i sommeren

Varsling af ferie i 2020.


Skabelon til udarbejdelse af varslingsbrev


Særlig feriegodtgørelse i indefrysningsperioden


Refusion for feriepenge (fleksjobbere) – ver. 1


Indefrysning


Arbejdstid for lærerne i overgangsperioden

Se alt om ferieregler her

I den nye overenskomst for lærerne er der bl.a. en ny placering af den overenskomstbestemte ferie.

Den nye organisationsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler for overenskomstperioden 2018-2021 medfører en ændring af, hvordan ferien placeres for skolens lærer.

Der vil i den nye organisationsaftale igen være tale om en tilbagefaldsregel for feriens placering. Det betyder, at reglerne for feriens placering efter den nye aftale vil være gældende, medmindre andet varsles fra skolen.

I den nye aftale vil ferien være placeret med:

 • 5 dage i skolernes efterårsferie
 • de sidste 18 hverdage i juli
 • de 2 første hverdage i august

Da aftalen først har effekt fra 1. august 2020, vil det for skoleåret 2020/2021 betyde, at ferien placeres med 5 dage i efterårsferien og de sidste 18 hverdage i juli.

Således bliver skoleåret 2020/2021 endnu et overgangsår, hvor der vil være et lavere antal feriedage til rådighed end normalt – nærmere bestemt 23 dage. Fra skoleåret 2021/22 vil der igen være 25 feriedage i skoleåret.

Såfremt ferieplanlægningen ikke er i tråd med skolens behov, kan skolen vælge at varsle feriens placering anderledes. Det har dog den betydning, at ferie på forskud kun kan foretages som en individuel aftale mellem skolen og den enkelte medarbejder. I sådanne tilfælde bør skolen være ekstra opmærksom på medarbejdernes optjente ferie og den ønskede placering af ferien fra skolen.

Arbejdstiden for skoleåret 2020/2021

Det har hidtil været antaget, at der ville være 20 dages ferie i skoleåret 2020/2021 grundet feriens placering efter den gamle aftale. Med den nye aftale og muligheden for 23 feriedage vil årsnormen blive:

ÅRSNORM SKOLEÅRET 2020/2021

Løntimer (7,4 x 260 dage)

   1.924,00 timer

Minus ferie (23 x 7,4 time)

170,20 timer

Minus søgnehelligdage (8 dage x 7,4 time)

59,20 timer

Nettoårsnorm

1694,60 timer

Såfremt skolerne anvender den overenskomstplacerede ferie, vil ovenstående årsnorm gøre sig gældende.

Varslingsreglerne

Med henblik på den nye ferieplacering følger også nogle varslingsregler og forudsætninger. Der vil gælde følgende ift. varslingen:

Stk. 1. Hvis ikke skolen inden udgangen af august måned træffer anden bestemmelse, anses ferien for afholdt de 5 hverdage i den uge, hvor skolens elever holder efterårsferie.

Stk. 2. Hvis ikke skolen inden udgangen af marts måned træffer anden bestemmelse, anses ferien for afholdt med de sidste 18 hverdage i juli måned samt de 2 første hverdage i august måned.

Idet der er tale om en kollektiv aftale om ferie på forskud, er det en forudsætning, at skolen holder virksomhedslukket for undervisning i ferieperioden. Pædagoger i SFO og ansatte i administrationen må dog gerne være på arbejde i lærernes ferieperiode.

Øvrige aftaler om ferie på forskud kan alene ske som en aftale mellem skolen og den enkelte medarbejder.

For yderligere rådgivning ifm. den nye ferieplacering kontakt foreningens sekretariat:

Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Gymnasieskolerne

Rådgivning:

 • Opstart af nyt gymnasie
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomster (rektorer, ledere, undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser gymnasier
 • Barselsregler, ferieregler
 • Undervisningsmiljø- og arbejdsmiljøregler
 • Forsikringer
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Prøver, eksamen og test. 10. klasse. Overgange til ungdomsuddannelser
 • Kvalitetssikring og evaluering for gymnasiale uddannelser
 • Tilsyn gymnasiale uddannelser
 • Whistleblowing
Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk

Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

Rådgivning:

 • Forældre- og elevsager
 • Undervisnings- og arbejdsmiljø
 • Elever med særlige behov / specialundervisning
 • Barselsregler, ferieregler
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Teknisk personale)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Pædagoger / SFO)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Administrativt personale)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Whistleblowing
 • Tilskud via Fordelingssekretariatet
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
ha@privateskoler.dk

Send sikker mail til Heidi. Klik her

Særlige arbejdsområder.

 • Overenskomstvaretagelse (Aftaleenheden)

Rådgivning:

 • Forældre- og elevsager
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Lærere og børnehaveklasseledere)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Lærere og børnehaveklasseledere)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Teknisk personale)