Den socialdemokratiske regering har d.d. fremsat forslag til Finanslov 2021, herunder forslag til tilskudsforhold for såvel frie grundskoler som private gymnasiale uddannelser. 

Frie grundskoler

For finansåret 2021 foreslås der ingen ændringer. Koblingsprocenten vil fortsat være fastsat til 76%. Dette er foreningen naturligvis tilfreds med.

Grundskolerne skal dog være opmærksomme på, at taksterne falder. Dette skyldes en lavere pl-regulering (end tidligere), at folkeskolens udgifter har været færre, samt at der er afsnøret yderligere midler til puljen til specialundervisning for at vende tilbage til det normale, nødvendige niveau.

Private gymnasiale uddannelser

Umiddelbart sker der ingen ændringer ift. tilskuddet på de private gymnasiale uddannelser. Regeringen forhandler dog i øjeblikket dens forslag til politiforlig. Forliget er foreslået finansieret ved at tage midler fra ungdoms- og videregående uddannelser. Hvis forslaget bliver vedtaget, vil tilskuddet til de private gymnasiale uddannelser falde. Foreningen finder dette stærkt utilfredsstillende og finder det urimeligt, at regeringen i denne forbindelse nedprioriterer uddannelse.

Fripladstilskuddet

En selvstændig post på finansloven er som bekendt fripladspuljen til de frie grundskolers elever. På Regeringens forslag til finanslov er der ikke fundet plads til en øgning af denne pulje. Dette selv om skolernes behov for at give fripladser er langt større, og selv om skoleforeningerne i fællesskab har meddelt nødvendigheden. Vi vil fortsat arbejde på en forøgelse af fripladspuljen.

Hvad nu?

Der er tale om et forslag til finanslov og intet er vedtaget endnu.

Så snart at finanslovsaftalen er endeligt vedtaget, og detaljerne for skolernes tilskud 2021 er tilgængelige, offentliggøres de på vores hjemmeside.