Ny inspirationsguide: Hvordan kan vi tale om skolens samfundsansvar?

Ny inspirationsguide: Hvordan kan vi tale om skolens samfundsansvar?

Den nye inspirationsguide “Hvordan kan vi tale om samfundsansvaret?” er tænkt som en hjælp til den lokale dialog om de tiltag og aktiviteter, som skolen iværksætter med det underliggende formål at handle til gavn for samfundet. En del af et større fællesskab Den frie og private skole er et fællesskab, der består af mange fællesskaber….

Ny undersøgelse: Den videre vej i uddannelse og beskæftigelse for elever fra private grundskoler

Ny undersøgelse: Den videre vej i uddannelse og beskæftigelse for elever fra private grundskoler

Hvad sker der med eleverne efter de har forladt grundskolen? Rapportens efterfølgende dele beskæftiger sig med, hvad der er sket med eleverne, henholdsvis 5, 10 og 15 år efter de har afsluttet grundskolen. Analyserne fokuserer på status i forhold til uddannelse, beskæftigelse, arbejdsløshed og udtræden fra arbejdsstyrken, og de tager højde for elevernes socioøkonomiske baggrund…

Debat | Kostskoler til kommuner: Brug os til anbringelser

Debat | Kostskoler til kommuner: Brug os til anbringelser

SE DEBATINDLÆGGET PÅ ALTINGET.DK HER VIVE påviser i en ny undersøgelse, at målt på uddannelse og beskæftigelse klarer unge fra de frie og private kostskoler sig mindst lige så godt som unge, der har været i familiepleje og signifikant bedre end unge fra døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. En række kostskoleledere forsøger på baggrund af undersøgelsen,…

Årsberetning 2019

Årsberetning 2019

Foreningens årsberetning 2019 er udsendt til alle medlemsskoler.Årsberetningen fortæller om nogle af de mange temaer og problematikker, der har optaget foreningen i det forgangne år. Årsberetningen kan også findes og læses her – Årsberetning 2019. ÅRSBERETNING 2019   Redaktion: Karsten Suhr, Søren T. Lodahl og Simone Dalsgaard Layout: Christina Bruun Olsson Foto: Ebbe Forup Fotografi

Debat | Privatskoler: Socialdemokratiet behandler de frie skoler som et stedbarn

Debat | Privatskoler: Socialdemokratiet behandler de frie skoler som et stedbarn

Socialdemokraternes korstog I de frie og private skoler må vi desværre igen konstatere, at der hos nogle politikere i Socialdemokratiet hersker en dyb ideologisk modvilje mod selve grundlaget for frie grundskoler. Det lokale forældreengagement, selvbestemmelse, valgfrihed og civilsamfundets drivkraft, som nye og gamle frie skoler er udtryk for, er ikke værdier, som alle socialdemokrater deler….

End of content

End of content