Analyse af frie grundskolers tilskudsfordeling, egendækning og den reelle koblingsprocent samt finansiel robusthed

På baggrund af Socialdemokraternes udtalelser, under folketingsvalgkampen 2019, og deres forslag om differentieret koblingsprocent for de frie grundskoler, spurgte vi Deloitte, om de kunne udarbejde en analyse af den frie grundskolesektors økonomi, der også kunne indebære en undersøgelse af den nuværende spredning i de frie grundskolers tilskud.

Denne undersøgelse foreligger nu. Den viser bl.a. omfanget af tilskudsomfordelingen blandt de frie grundskoler. Derudover beskæftiger undersøgelsen sig med skolernes finansielle robusthed og egendækningsgrad.