Socialdemokraternes korstog

I de frie og private skoler må vi desværre igen konstatere, at der hos nogle politikere i Socialdemokratiet hersker en dyb ideologisk modvilje mod selve grundlaget for frie grundskoler. Det lokale forældreengagement, selvbestemmelse, valgfrihed og civilsamfundets drivkraft, som nye og gamle frie skoler er udtryk for, er ikke værdier, som alle socialdemokrater deler.

Tværtom synes de frie og private skoler ofte at blive behandlet som et stedbarn i grundskolen. De er på tålt ophold. Og den ideologiske modvilje forklædes tit med efterhånden mytiske historier om ’velbjærgede store privatskoler i byerne’, som tilskrives alle mulige slette motiver om udsmidning af elever, social sortering, elitært snobberi osv.

Det er historier, som gang på gang kan tilbagevises med fakta. Men fakta har desværre ringe vilkår i ideologiske debatter, hvor det handler om holdninger.

Uundværlige for grundskolen

De frie og private skoler er her. Og det har vi været i mere end 200 år. Vi er oprettet ud fra konkrete, lokale ønsker om lige netop den skole, man forestiller sig, og ikke ud fra et statsligt eller kommunalt fastsat måltal eller politisk behov.

I dag er de frie grundskoler en fuldstændig integreret og uundværlig del af den danske grundskole. Skolerne udgør et nødvendigt alternativ og bidrag til folkeskolerne. Og selvom skolerne er meget forskellige i det pædagogiske og værdimæssige grundlag, er der heldigvis meget, der forener de frie grundskoler med resten af grundskolen i Danmark.

Elever og forældre ligner næsten på decimalen elever og forældre i folkeskolerne. Skolerne rummer stort set den samme socioøkonomiske gruppe som folkeskolerne. Specialundervisning, det forebyggende arbejde og trivselsindsatser ved de frie skoler er på højde med folkeskolerne eller over, såvel forholdsmæssigt som i kvalitet.

Derudover ved vi, at elever fra de allersvageste baggrunde, der har deres skolegang på en privat skole, har dobbelt så stor sandsynlighed for mønsterbrud i forhold til elever i den øvrige grundskole. Og nå ja, alt det ovenstående betyder oven i købet en besparelse på de offentlige udgifter, som udgør mindst 2 milliarder kroner årligt. Hvor vil Socialdemokratiet finde de penge, hvis den frie skole ikke skal eksistere?

Vi ønsker den bedste grundskole

Måske er den frie skoleform en torn i øjet på nogle. Måske er skolerne for stor en succes, som kan være svær at anerkende, når Christiansborgs mange indsatser og reformer ikke medfører de forventede forbedringer i folkeskolen. Det er ærgerligt.

Folkeskolerne og frie og private skoler har eksisteret side om side i 200 år. De har lært af hinanden og suppleret hinanden. Folkeskolen er en forudsætning for de frie grundskoler. I Danmarks Private Skoler ønsker vi den bedste grundskole for vores børn og unge, uanset om skolegangen foregår på en folkeskole eller en fri grundskole. Vi ønsker stærke og sunde lokale skolefællesskaber, som bidrager til vores allesammens store fællesskab.

Kære regering. Hvis jeres offentliggjorte finanslovsforslag er jeres bud på et stop for uddannelsespolitiske besparelser, bliver det et pænt nej tak fra os. Det harmonerer ikke.

I ønsker at være en regering, der prioriterer uddannelse. I siger endda, at I har ’børnenes statsminister’. Det synes vi, er en god ambition. Men vi ønsker os også en regering, der drager omsorg for den uddannelse og skole, der hver dag præger 125.000 børn og unge på de frie og private skoler.

Debatindlæg bragt d. 4. oktober på Politiken skolemonitor.dk